'Ambassadeur' van Trouw; J. GREVEN

Na twaalfeneenhalf jaar legt de hoofdredacteur van het dagblad Trouw, J. Greven, zijn functie neer. In een uitndodiging aan de redacteuren van zijn krant om eind deze week zijn jubileum te vieren, kondigde hij zijn vertrek aan. Niet dat het werk hem te zwaar begon te vallen, schreef hij, maar het is beter om als hoofdredacteur op te stappen “als het afscheid niet door iedereen als een opluchting wordt ervaren”.

Greven (56) had eerder al te kennen te geven niet tot de VUT zijn tijd bij Trouw vol te willen te maken. Onduidelijk is nog wat zijn nieuwe functie zal worden. Verwacht wordt dat hij een baan zal krijgen binnen het uitgeversconcern PCM, uitgever van onder andere Trouw. Greven is daarover in gesprek met PCM-bestuursvoorzitter Smaling, zegt hij in een toelichting. Greven maakt nu al deel uit van de zogenoemde commissie-Vrakking, die zich buigt over de bedrijsstructuur van PCM.

Greven wordt vooral geprezen om de wijze waarop hij de krant naar buiten toe vertegenwoordigde. “Hij was echt een ambassadeur van de krant”, zegt R. Pols, voorzitter van de redactieraad van Trouw. “Vooral op dit vitale onderdeel hebben we een uitstekende hoofdredacteur aan hem gehad. Het zal heel moeilijk worden om iemand te vinden die daar net zo goed in is.”

Greven was geen hoofdredacteur die zich intensief bemoeide met de dagelijkse produktie van de krant. “Hij is iemand van de grote lijnen”, zegt adjunct-hoofdredacteur F. van Exter. Greven heeft volgens hem geprobeerd een koers te varen waarbij zowel niet-christelijke lezers als de traditionele lezers zich aangesproken voelden. Symbolisch daarvoor was de verschuiving van de kerkpagina in 1986 van pagina 2 naar pagina 11. “Hij is bij uitstek de man geweest die de redactie de ruimte gaf om wat onbevangener over de christelijke groeperingen te schrijven.” Dit stuitte regelmatig op protest van lezers. “Niet iedereen ontzuilde even snel. Greven reisde stad en land af om zijn visie uit te leggen. Daar was hij vrij onvermoeibaar in.”

in 1986 kreeg Trouw onder Greven een nieuwe vormgeving. Onder meer werd het schreefloze lettertype ingevoerd. De oplage stabiliseerde, maar Greven slaagde er niet in om die te laten groeien. “We draaien nu ongeveer quitte”, zegt hij. “Maar je moet als krant kunnen tonen dat je in staat bent om nieuwe lezers te trekken.” Een vernieuwingsplan, waar adjunct-hoofdredacteur Van Exter nu de leiding over zal krijgen, moet daarin verandering brengen. Vanaf volgend jaar moet de krant nieuwsgerichter worden, zonder het 'eigen gezicht' te verwaarlozen. Ook wil de krant meer aan verstrooiing en service doen, aldus Van Exter.

Greven is van huis uit theoloog. Voor hij naar Trouw kwam was hij negen jaar directeur van de IKON. Daarvoor was hij als theoloog werkzaam aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Wie Greven zal opvolgen, is nog onduidelijk. De redactie van Trouw, de directie van uitgeverij PCM en het bestuur van de stichting De Christelijke Pers, die waakt over de identiteit van de krant, buigen zich hier de komende maanden over. Of Van Exter kandidaat is, kan hij niet zeggen. “Daar heb ik nog helemaal geen besluit over genomen.” Greven blijft aan tot een opvolger is gevonden.

Hij neemt met tegenstrijdige gevoelens afscheid. “Ik heb het een 'verstandsbeslissing' genoemd. Het hoofdredacteurschap is een heerlijke baan, maar ik vond dat het tijd werd dat een ander het ging doen. De weemoed zal wel later komen. Zo werkt dat bij mij. Ik neem een besluit en zie dan met verbazing wat de consequenties zijn.”