Vredestroepen verlaten Albanië

TIRANA, 12 AUG. De laatste Italiaanse soldaten die deel uitmaken van de internationale vredesmacht die de afgelopen vier maanden in Albanië is gelegerd, hebben het land gisteren verlaten. Vandaag loopt het mandaat van de vredesmacht af.

De laatste vierhonderd Italianen verlieten Albanië gisteren per schip vanuit de havenstad Durrës; zestig anderen vlogen vanaf het vliegveld Rinas naar huis. Negen militaire adviseurs zijn in Albanië achtergebleven om een hulpoperatie voor te bereiden die in oktober moet beginnen.

Van de 7.500 man tellende vredesmacht zijn verder alleen nog Griekse militairen over. Ze zijn gelegerd in Elbasan, 35 kilometer ten zuidoosten van Tirana. Hun status is vanaf vandaag onduidelijk. Volgens de Italianen, die de leiding hebben gehad over de vredesoperatie in Albanië, maken ze geen deel meer uit van de multinationale vredesmacht Alba (Dageraad) en is hun verdere verblijf in Albanië een bilaterale zaak tussen Griekenland en Albanië. De Griekse ambassadeur in Tirana zei dat de Grieken ook zullen vertrekken; hij zei niet wanneer dat gebeurt.

De internationale vredesmacht werd vier maanden geleden naar Albanië gestuurd om er, in de situatie van volstrekte anarchie en wetteloosheid die er toen heerste, zorg te dragen voor het transport en de uitdeling van humanitaire hulp. Het belangrijkste gevolg van de komst van de buitenlandse militairen was echter van psychologische aard, zo zei gisteren kolonel Giovanni Bernardi, de woordvoerder van de vredesmacht. “Toen de Albanezen de multinationale strijdmacht zagen, zagen ze dat Europa de bedoeling had om de Albanese bevolking te helpen. Dat was onze belangrijkste boodschap: het helpen van de bevolking, op onpartijdige en neutrale wijze.” Het mandaat van de troepenmacht liep eigenlijk al op 28 juni af; het werd met een maand verlengd om de internationale waarnemers te beschermen die toezicht hebben gehouden op de recente parlementsverkiezingen in Albanië.

Speciale eenheden van de Albanese politie hebben gisteren een operatie uitgevoerd tegen een van de gewapende benden die de havenstad Vlorë beheersen. Drie bendeleden werden gearresteerd. Het is voor het eerst sinds het aantreden van de nieuwe, door de socialisten gedomineerde regering dat concreet tegen een van de benden wordt opgetreden die een aantal steden in het zuiden beheersen. (AFP, AP, Reuter)