Vestigingsverdrag

Wie heeft er ooit van het Europees Vestigingsverdrag (EVV) gehoord? Kennelijk niet staatssecretaris Schmitz en ook niet de heer Rijpstra (VVD), noch ex-rechter Dittrich (D66). Als NRC Handelsblad (30 juli) de opinie van professor Boeles correct weergeeft zou de familie Gümüs van meet af aan ten onrechte als illegaal immigrant zijn beschouwd.

Ik zie de reactie van de staatssecretaris op het luchtballonnetje van prof. Boeles niet hoopvol in. En de Kamer zal dan wel weer door de knieën gaan. Dat hoeft dan toch geen uitzetting van de familie Gümüs te betekenen, want het mag dan zo zijn dat ze illegaal zijn binnengekomen, ze zijn er bij de ontdekking niet meteen uitgegooid en hebben een privé-leven kunnen opbouwen onder de door verscheidene staatsorganen opgewekte schijn dat hun aanwezigheid werd gedoogd. De staatssecretaris van Justitie is verplicht om dat privé-leven te beschermen. Dat staat in art. 8 van het Europees Verdrag (tot bescherming van de) Rechten (van de) Mens (EVRM).

Het wordt tijd dat onze bureaucraten zich om de handhaving van de grondregels van de samenleving gaan bekommeren en niet de meer of mindere 'gelijkheid van gevallen' zitten uit te pluizen. Een privé-leven wordt niet afgemeten langs een 6-jarenmeetlat, maar wordt vastgesteld volgens kwalitatieve kenmerken zoals wonen, werken, schoolgaande kinderen hebben, boodschappen doen, enz.

Het EVV heeft geen directe werking, het EVRM wel en dat betekent dat de familie Gümüs een beroep op de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens en zonodig op het Europese Hof in Straatsburg mag doen als de staatssecretaris bij haar standpunt blijft. Wegjagen, terwijl er een klacht in Straatsburg in behandeling is? Ik kan mij niet voorstellen dat een rechter in kort geding dat zal toelaten.

    • Mr. H.P.T. Look