Suriname roept ambassadeur terug; Bouterse haalt fel uit naar Nederland

PARAMARIBO/DEN HAAG, 12 AUG. Oud-legerleider Bouterse heeft gisteravond in reactie op het arrestatiebevel tegen hem op een drukbezochte vergadering fel uitgehaald naar Nederland en tegelijkertijd zijn partij tot kalmte gemaand.

“Wij willen geen ruzie met Holland. Maar als ze ruzie willen maken, zitten ze bij het juiste adres”, aldus Bouterse tijdens de bijeenkomst van zijn partij NDP in Paramaribo.

Suriname heeft gisteren zijn ambassadeur in Den Haag voor 'spoedoverleg' teruggeroepen. Nederland overweegt een dergelijke stap momenteel niet. “Het is vaker voorgekomen dat de Surinaamse ambassadeur wordt teruggeroepen”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bouterse liet weten bereid te zijn naar Nederland te gaan indien hij een 'vrijgeleide' krijgt van Justitie. Tegen de voormalige legerleider en huidige adviseur van staat is een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd, zo werd vorige week bekend. Het door Interpol op verzoek van de Nederlandse justitie verspreide bevel heeft geleid tot een verslechtering van de betrekkingen tussen beide landen.

Bouterse zou in Nederland bewijsmateriaal willen inzien en willen spreken met getuigen die voor hem belastende verklaringen hebben afgelegd. De oud-legerleider, die in de jaren tachtig aan het hoofd stond van een (aanvankelijk) militair regime in Suriname, wordt verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne van Zuid-Amerika naar Nederland. Het openbaar ministerie in Den Haag toonde zich vanmorgen verrast door de wens van Bouterse. “Het begrip 'vrijgeleide' kennen we helemaal niet in het Nederlandse strafrecht. Het ongemoeid laten van een verdachte die naar Nederland komt, is voor zover bekend nog niet voorgekomen”, aldus een woordvoerder.

De Tweede-Kamerfracties van CDA, VVD, PvdA en D66 achten het uitgesloten dat Bouterse een vrijgeleide kan krijgen om naar Nederland te komen. Buitenlandwoordvoerder Weisglas (VVD) noemt het een zorgelijke ontwikkeling dat de Surinaamse regering als “een soort superadvocaat” optreedt voor Bouterse. “Zo wordt er een politieke kwestie van gemaakt, terwijl het puur een justitiële aangelegenheid is. Normale samenwerking tussen Nederland en Suriname wordt met deze opstelling van de Surinaamse regering steeds moeilijker.”

In de kalmerende toespraak maande Bouterse aanhangers van zijn Nationale Democratische Partij niet het recht in eigen hand te nemen, maar “instructies van de leiding” te volgen. De NDP-leider sprak, live voor radio en televisie, in het partijcentrum OCER in Paramaribo. Nederland werd fel aangevallen. “Wij Surinamers hebben geen haatgevoelens, anders hadden de 25.000 Nederlanders hier problemen en was de Rooseveltkade te klein”, zei Bouterse. Op de Rooseveltkade is de Nederlandse ambassade gevestigd.

Pagina 3: 'Ik ben een trauma voor Nederland'

Bouterse waarschuwde tijdens de vergadering van de NDP gisteravond in Paramaribo zijn aanhang in Nederland om niet “een gevaarlijke weg” op te gaan. De partij wil vertegenwoordigers naar Nederland sturen om de aanhang daar voor te lichten. “Wij leiden geen horde, maar een organisatie”, aldus Bouterse.

Refererend aan het tegen hem uitgevaardigde arrestatiebevel zei Bouterse: “Men denkt dat Suriname aan zet is, na deze zet van Docters van Leeuwen (de voorzitter van het college van procureurs-generaal). We hebben gekozen voor de lijn van dialoog en zakelijke benadering. Van Leeuwen ga terug in retraite en denk na over wat je Suriname hebt aangedaan, wat je probeert te bereiken, wat je zeker niet hebt bereikt.”

Overwegend sprekend in het Surinaams met Nederlands er tussendoor, herhaalde Bouterse eerder gedane verklaringen dat er een vriendschappelijke, maar zakelijke relatie met Nederland dient te bestaan. Hij herinnerde eraan, dat hij vaak had gezegd 'een trauma' te zijn voor Nederland. “Als men anders wil kunnen ze het ook krijgen, wat ik niet hoop”, zei de oud-legerbevelhebber.

De adviseur van staat vertelde te zijn aangesproken door mensen met de vraag 'wanneer beginnen we op straat Hollanders af te tuigen?'. Een ander vroeg wanneer begonnen wordt de Nederlandse ambassade lastig te vallen. Maar Bouterse legde er de nadruk op dat het recht niet in eigen hand moet worden genomen. “Wij willen geen ruzie met Holland. Maar als ze ruzie willen maken, zitten ze bij het juiste adres.”

Bouterse sprak ook over de recente ontwikkelingen in de Surinaamse economie. “Nederland ziet dat Suriname zich zal ontwikkelen zonder hem en zit ermee”. Hij kondigde de komst aan van “de zoveelste” Braziliaanse handelsmissie en zei dat recentelijk een overeenkomst met China was getekend voor volkswoningbouw. “Er is geen probleem dat Nederlandse bedrijven in de ontwikkeling kunnen participeren. Er is nu een uitnodiging van de Maleisische en de Chinese president. Wat is dan Nederland?”