Stalin-verering

In de krant van 4 augustus wordt het artikel over de Georgische Stalin-verering geflankeerd door een levensloop-raampje, waarin m.i. enkele fouten zijn geslopen.

De zogenaamde geboortedatum: 31-12-1879, verschilt van eerdere informatie (NRC Handelsblad, 25 juni 1990). In dat artikel stond dat Stalin blijkens een kerkelijk geboorteregister ruim een jaar ouder was dan hij beweerde. Bepaald ongelukkig is de aanduiding dat Stalin zich in 1900 aansloot bij de 'communistische' ondergrondse. De Bolsjewiki, immers, waren nog niet geformeerd en het zou tot 1918 duren, alvorens zij zich tot Communistische Partij omdoopten. Ten slotte, als derde bezwaar: Stalin zou te Moskou zijn gestorven. Dat werd de Sovjet-bevolking indertijd wijsgemaakt, maar in werkelijkheid is hij - blijkens o.a. de memoires van Chroesjtsjov en Stalins dochter - in de buitenplaats Koentsewo gesuccumbeerd. Overigens vind ik de bijdrage over de Stalin-cultus informatief en inzichtelijk.

    • Arthur Stam