SOCIAL STUDIES OF SCIENCE

Het kwartaalblad Social Studies of Science is een uitgave van SAGE Publications in Londen. Het adres van de auteur is: University of Newcastle-upon-Tyne NE1 7RU, United Kingdom.

Macro-economische modellen zijn onbruikbaar voor het doen van economische voorspellingen. Tot deze conclusie komt Robert Evans van de University of Newcastle-upon-Tyne in Social Studies of Science. Zijn artikel is gebaseerd op de analyse van gesprekken met zes toonaangevende economen in Engeland van wie er vier deel uitmaken van het Panel van Onafhankelijke Voorspellers van het Britse ministerie van Financiën. Het uitgangspunt voor zijn gesprekken was het gegeven dat geen enkel macro-economisch model meer voorspellingswaarde heeft dan een willekeurig ander model.

Een van zijn conclusies is dat macro-economische econometrische modellen beter, of minder slecht, werken naarmate de te voorspellen toekomst meer lijkt op het verleden. Een andere conclusie is dat in het werken met macro-economische modellen het persoonlijk oordeel van de onderzoekers de inhoud van de voorspelling bepaalt. Dat blijkt uit het feit dat verschillende voorspellers verschillende voorspellingen doen, ook al gebruiken ze hetzelfde model. De auteur concludeert tenslottte dat het misleidend is om de econometristen met hun macro-economische modellen gezag toe te kennen op grond van hun wetenschappelijke methoden.

    • Herman Frijlink