Rust Tadzjikistan lijkt weergekeerd

DOESJANBE, 12 AUG. Na drie dagen van hevige strijd lijkt in Tadzjikistan de rust te zijn hersteld, na de verovering, door de presidentiële garde, van een vallei ten westen van de hoofdstad Doesjanbe. Bij de gevechten van gisteren vielen zes doden en tien gewonden.

De presidentiële garde veroverde gisteren de Gissar-vallei met de belangrijke stad Toersoenzade - waar zich de belangrijkste aluminiumfabriek van het land bevindt - op troepen van twee rebellerende legercommandanten. De twee hebben inmiddels president Imomali Rachmonov om vredesoverleg gevraagd.

De strijd in Tadzjikistan brak zaterdag uit, toen in Doesjanbe twee rivaliserende legercommandanten slaags raakten, Jakoeb Salimov en Soechrob Kasimov, een commandant van troepen van het Tadzjiekse ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze escaleerden toen Salimov, voorzitter van de Nationale Douanecommissie, versterking kreeg van Machmoed Choedojberdjev, de bevelhebber van de snelle-reactiemacht, de belangrijkste elite-eenheid van het Tadzjiekse leger.

Choedojberdjev is lang een medestander van president Rachmonov geweest. Maar in juni keerde hij zich af van de president, nadat deze een vredesakkoord had getekend met de islamitische en democratische oppositie en zo een eind maakte aan een burgeroorlog die vijf jaar had geduurd. Het voormalige islamitische verzet bleef in de strijd van de afgelopen dagen overigens neutraal.

Sinds de verovering, door de presidentiële garde, van de Gissar-vallei op troepen van Choedojberdjev en Salimov is de rust in Tadzjikistan weergekeerd, zij het op basis van een voorlopige en informele wapenstilstand. In Doesjanbe gingen gisteren de winkels en kantoren weer open. Het leger patrouilleert bij wegversperringen.

Rusland heeft zich afzijdig gehouden van de strijd. In Tadzjikistan ligt een vredesmacht van 25.000 Russische militairen, die de grens met Afghanistan bewaken. Moskou heeft niet overwogen in het conflict tussenbeide te komen. (AP, Reuter, AFP)