Lijst kabinet Iran naar parlement

TEHERAN, 12 AUG. De nieuwe Iraanse president, Mohammad Khatami, heeft vanmorgen een lijst met namen van ministers voor zijn kabinet ter goedkeuring aan het parlement gestuurd. Dat moet zich in drie zittingen van vijf uur over de voorgestelde namen uitspreken.

Ondanks eerdere berichten in de Iraanse pers bevindt zich geen vrouw onder de 22 ministers op de lijst van de 'liberale' Khatami. Volgens waarnemers gaat het door conservatieven gedomineerde parlement zeker vraagtekens zetten bij een ministerspost voor ayatollah Mohajerani. Deze voormalige vice-president wekte drie jaar geleden de woede van hardliners door directe gesprekken voor te stellen met Irans aartsvijand, de Verenigde Staten. Khatami wil hem minister van Cultuur en Islamitische Leiding maken. Als zodanig zou hij moeten toezien op onder andere de filmindustrie en de media.

Een andere mogelijk controversiële benoeming is die van Abdollah Nouri. Deze zou minister van Binnenlandse Zaken worden en als zodanig een grote rol kunnen spelen bij de verwachte versoepeling van de leefregels die sinds de revolutie van 1979 van kracht zijn. Op de lijst staan vijf ministers van het vorige kabinet. (AP)