Forse groei inkomsten verzekering op leven

TIEL, 12 AUG. De assurantiekantoren spinnen goed garen bij de terugtredende overheid. Over 1996 meldt de Nederlandse Bond van Assurantiebemiddelaars NBvA een groei in de inkomsten uit levensverzekeringen van 21 procent, terwijl in de medische sector een stijging optrad van 20 procent.

Volgens een woordvoerster van NBvA waren vooral de gevolgen van de nieuwe Algemene Nabestaanden Wet voelbaar. Dat de overheid steeds meer aan de mensen zelf overlaat, zal volgens de bond ook de komende jaren blijvend positief blijven uitwerken.

De inkomsten van de NBvA-leden namen vorig jaar toe met 13,2 procent en lagen gemiddeld per kantoor op 760.000 gulden. Naast levensverzekering vormde ook de hypotheeksector een goede motor voor de groei. Hier namen de inkomsten toe met 27 procent.

In schadeverzekeringen was er een groei met 10 procent. Nevenactiviteiten waren goed voor een plus van 16 procent. Daarbij gaat het vooral om financiële dienstverlening (bijvoorbeeld voor het verkrijgen van leningen).

Ondanks de groei in vooral levensverzekeringen en hypotheken blijven de assurantiekantoren sterk afhankelijk van schadeverzekeringen. Deze waren gemiddeld goed voor 57 procent van de inkomsten.

Het gemiddelde bedrijfsresultaat kwam vorig jaar op 20 procent van de inkomsten. Dat het goed gaat in de bemiddeling, blijkt ook uit de personeelsbezetting. Het aantal mensen in de sector groeide met 7 procent naar zo'n 4300 man. Een op de drie bedrijven was eind vorig jaar op zoek naar een volledige kracht.(ANP)