Buitenlandse talen

Nederlandse leerlingen krijgen relatief veel les in buitenlandse talen. Bijna 70 procent van alle leerlingen in het middelbaar onderwijs heeft Duits in het vakkenpakket. Duits wordt geprefereerd boven Frans, zoals ook in de Scandinavische landen het geval is. Maar nergens is Duits zo populair als in Nederland.

Dit blijkt uit een onderzoek van Eurostat. Met de talenkennis heeft Nederland een voorsprong in vergelijking met de ons omringende landen. Gemiddeld beheersen Nederlanders 2,2 talen. Alleen de Finnen zijn beter met gemiddeld 2,4 talen. Een slechte beheersing van het Frans en Duits schaadt de export. De Federatie voor Nederlandse Export (FENEX) schat dat er 20 miljard gulden export naar Frankrijk wordt misgelopen door slechte talenkennis. Uit een steekproef bleek dat enkele bedrijven de hoorn op de haak gooiden toen ze benaderd werden door Franse enquêteurs, die zogenaamd een order wilden plaatsen. Steeds minder leerlingen kiezen Duits als examenvak. In 1988 deed de helft van de VWO-leerlingen examen in Duits, in 1996 was dat teruggelopen tot 45 procent. In andere landen, zoals Japan en Hongarije, neemt juist de belangstelling voor het Duits de laatste jaren sterk toe. “Nederlanders tonen weinig belangstelling voor Franse taal en cultuur, terwijl de Fransen veel interesse tonen in het Nederlandse 'Poldermodel', aldus woordvoerder Toen van VNO-NCW. Het 'Fondation Descartes' moet daarin verandering brengen, door uitwisseling van studenten en het stimuleren van een dialoog.

    • Carina de Walle