AMERICAN ECONOMIC REVIEW

De American Economic Review verschijnt vijf keer per jaar en wordt uitgegeven door de American Economic Association, 2014 Broadway, Suite 305, Nashville, TN 37203.

Hoe meer human resource management des te beter, niet alleen voor het personeel maar ook voor de onderneming. Want ondernemingen die goed met hun personeel omgaan boeken meer productiviteitsgroei dan bedrijven die dat niet doen.

Dat blijkt uit een artikel in de American Economic Review, geschreven door Casey Ichniowsky van de Columbia University in New York, Kathryn Shaw van de Carnegie Mellon University in Pittsburgh en Giovanna Prennushi, onderzoeker bij de Wereld Bank in New York. Ze baseren hun conclusie op een onderzoek bij 36 productielijnen van zeventien Amerikaanse staalondernemingen. Uit het onderzoek bleek onder andere dat er geen verband bestond tussen de hoogte van het loon en de groei van productiviteit. Incidentele prestatiebeloning werkt wel, op voorwaarde dat dit beleidsmiddel deel uitmaakt van een geheel van maatregelen, zoals teamvorming, training, zekerheid van werkgelegenheid en flexibiliteit in de werkverdeling.

De auteurs onderscheiden vier niveaus van human resource management. De winst van een van de onderzochte ondernemingen groeide met 10 miljoen dollar nadat het bedrijf tien jaar daarvoor zijn beleid had veranderd van het op een na laagste niveau naar het hoogste. Zo bleek uit het onderzoek. Er bestaat geen verband tussen de kwaliteit van de managers en de groei van productiviteit. De groei-effecten waren uitsluitend toe te schrijven aan de veranderingen op de werkvloer.

    • Herman Frijlink