Actie Turkije tegen wildgroei van moskeeën

ANKARA, 12 AUG. Het Turkse directoraat voor godsdienstzaken gaat de wildgroei aan moskeeën aan banden leggen.

In een wetsvoorstel dat dit najaar in het parlement aan de orde komt, wordt gepleit voor strikte regels - zowel wat betreft de architectuur van de moskeeen als het aantal gebedshuizen dat gebouwd mag worden. Turkije telt momenteel 71.293 moskeeën, terwijl er nog eens 2.617 in aanbouw zijn. Gemiddeld komen er paar jaar tussen de 1000 en 1500 gebedshuizen bij. Het voorstel is dat voor de bouw van nieuwe moskeeën in het vervolg toestemming nodig is van het directoraat voor godsdienstzaken, die vier blauwdrukken klaar heeft liggen. Al naar gelang de grootte van de gebedshuizen. De maatregel omvat eveneens de bouw van koranscholen. Hiervoor circuleren zeven verschillende modellen.