ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL

De Academy of Management Journal verschijnt zes keer per jaar en is een uitgave van de Academy of Management, Pace University, P.O. Box 3020, 235 Elm Rd., Briarcliff Manor, NY 10510-8020.

Human resource management, total quality management, re-engineering, just in time: het managementvak staat stijf van modieus jargon waarmee consultants en goeroes gouden bergen beloven. Maar hoe komt het eigenlijk dat het vak zo gevoelig is voor de voortdurend veranderende retoriek van deze broodprofeten? En hoe toevallig is het dat een bepaalde theorie op een zeker moment in de mode komt? Deze en andere vragen zijn het onderwerp van een bibliografisch onderzoek van Eric Abrahamson van Columbia University. Hij doet daarvan verslag in de Academy of Management Journal.

De schrijver onderzocht de jaarregisters van artikelen over management die verschenen in de periode van 1875 tot 1992. Deze Wilson-index bevat 33.629 artikelen die verschenen in zakenbladen, kranten en academische tijdschriften. De auteur onderscheidt vijf periodes: die van het wetenschappelijk management, welzijnswerk, relatie- en personeelsmanagement, systeemmanagement en cultuurmanagement. Hij toetst zijn gegevens aan twee theorieën over de omstandigheden waaronder nieuwe managementideeën in zwang komen. De slingertheorie zegt dat die omstandigheden samenvallen met de economische cycli van 50 jaar, die Kondratieff in 1935 ontdekte. De prestatieklooftheorie zegt dat er verschillende krachten in het spel zijn, maar dat het vooral gaat om de vraag in hoeverre managers geloof willen hechten aan managementideeën die beloven de kloof te zullen dichten tussen wat managers willen bereiken en wat ze in feite presteren. In tegenstelling tot andere auteurs concludeert Abrahamson dat deze theorieën elkaar aanvullen. De slingertheorie verklaart het ontstaan van nieuwe managementideeën en de prestatiekloof-theorie verklaart het voortduren ervan. Bovendien geeft het onderzoek aanwijzingen dat nieuwe managementideeën niet het gevolg zijn van macro-economische trends, zoals gewoonlijk wordt gedacht, maar dat ze een van de oorzaken zijn van die trends.

    • Herman Frijlink