Regels personeel ABN Amro strenger

ROTTERDAM, 11 AUG. ABN Amro gaat de regels aanscherpen voor transacties in eigen aandelen door medewerkers die toegang hebben tot koersgevoelige informatie. De periode waarin deze medewerkers hun opties op aandelen ABN Amro kunnen uitoefenen wordt bekort van achttien weken per jaar naar vier weken.

Dat heeft een woordvoerder van de bank vanochtend bevestigd. De reductie van de periode geldt alleen voor ongeveer 550 medewerkers die uit hoofde van hun functie toegang (kunnen) hebben tot koersgevoelige informatie. De overige ongeveer 32.000 Nederlandse medewerkers van de bank kunnen hun aandelenopties het hele jaar door uitoefenen en de opties omzetten in aandelen.

De vermindering van het aantal weken waarin de selecte groep medewerkers hun kooprechten mogen uitoefenen, moet voorkomen dat tijdens deze periode nieuwe informatie op tafel komt, die andere beleggers en de financiële markten nog niet hebben en dat daarna transacties worden aangegaan die de schijn opwekken van van beurshandel met voorkennis.

De huidige regels voorzien in drie periodes van zes weken waarin de selecte groep medewerkers opties mag uitoefenen. Het zijn: zes weken na de publicatie van de jaarresultaten, zes weken na de publicatie van het jaarverslag en zes weken na de bekendmaking van de cijfers over de halfjaarwinst. Doordat er soms een overlapping was van de eerste twee periodes ontstond een 'vrije' periode van twaalf weken. Dat is te lang, vindt ABN Amro nu.

De aanscherping moet ook de betrokken 550 medewerkers duidelijk maken wanneer zij wel en niet mogen handelen. “Het was verwarrend”, aldus de ABN Amro woordvoerder. Het kwam met enige regelmaat voor dat medewerkers hun opties wilden uitoefenen in periodes dat dat niet was toegestaan. Daaraan droeg bij dat het optieplan voor alle Nederlandse medewerkers de belangstelling voor de koers van het aandeel heeft aangewakkerd.