'Opsporing van Bouterse zaak tegen de persoon'

AMSTERDAM, 11 AUG. Het opsporingsbevel van de Nederlandse justitie tegen Desi Bouterse wegens drugshandel moet volgens de Surinaamse oppositieleider en parlementariër Fred Derby louter worden gezien als een zaak tegen de persoon van Bouterse en niet als een politieke kwestie.

Derby: “Zo'n misdrijf heeft een internationaal karakter. Nederland heeft van de drugshandel nadeel ondervonden. Daarop heeft de Nederlandse justitie een zaak tegen het individu Bouterse gemaakt en Interpol in de arm genomen. Dat is een juridische benadering.”

Fred Derby is een van de leiders van het oppositionele Nieuw-Front, dat tot vorig jaar nog de regering vormde, en tevens voorzitter van de grootste Surinaamse vakcentrale (C47). Vorige week was hij in Nederland.

De Surinaamse president Jules Wijdenbosch noemde het arrestatiebevel tegen Bouterse een “politieke daad” van Nederland. Hij vroeg in een brief aan minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) het bevel in te trekken. Ex-legerleider Bouterse is behalve regeringsadviseur ook voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP), waartoe ook Wijdenbosch behoort.

Volgens Derby moet Wijdenbosch de relatie Nederland-Suriname buiten de affaire laten. “Hij zou anders de beginselen van de rechtsstaat in gevaar brengen. Er zou dan sprake zijn van rechtsbedeling naar maatschappelijke positie, terwijl het recht hiervoor juist blind hoort te zijn.”

Bouterse kwam afgelopen weekeinde na een bijeenkomst van de voorzitters van de coalitiepartijen met een persoonlijke verklaring over de stap van de Nederlandse justitie, waarin hij juist de nadruk legde op zijn functie als politicus. “Ik til niet zo zwaar aan Desi Bouterse of hoe men hem ook noemen wil”, zo staat in Bouterses verklaring. “Mijn primaire verantwoordelijkheid die de meerderheid van het Surinaamse volk mij heeft opgedragen en die ik aanvaard heb, weegt voor mij het zwaarst. Alles wat buiten deze opgedragen verantwoordelijkheid valt is daaraan ondergeschikt.”

Bouterse werd enkele maanden geleden 'Adviseur van Staat', een dag nadat procureur-generaal Docters van Leeuwen in een tv-interview had aangekondigd dat de Nederlandse justitie Bouterse binnen een jaar zou aanklagen. Bouterse zelf noemde zijn benoeming onlangs een “diplomatiek” signaal aan Nederland.

In Suriname neemt de commotie over het signaleringsbevel tegen Desi Bouterse nog toe. Het is in Paramaribo evenwel niet helemaal duidelijk wat het precies is: signaleringsbevel, arrestatiebevel of opsporingsbevel.

Na zijn zeer korte verklaring, die niet geheel duidelijk is, zal Bouterse vanavond in zijn partijcentrum OCER dieper op de zaak ingaan.

President Jules Wijdenbosch wil zo spoedig mogelijk de Nationale Assemblee inlichten over deze aangelegenheid. Dat zal nog wel deze week gebeuren. Het college en de regering moeten bepalen wanneer precies.

De Ware Tijd schrijft in een commentaar dat de kiezers die op deze partijen gestemd hebben “er recht op hebben te weten hoe hun leiders denken over deze kwestie”.

De krant De West stelt in een beschouwing dat alle tekenen erop wijzen “dat Den Haag thans voor een confrontatiemodel met de Surinaamse overheid heeft gekozen, al zegt ze dat niet met zoveel woorden”. De West stelt vast dat intrekking van het bevel niet te verkopen is aan het parlement. Het is ook “niet uitgesloten dat Nederland als voorzitter van de EU zijn invloed op breder vlak zal aanwenden om een hem niet welgevallig kabinet in Suriname op de knieën te krijgen”, aldus de De West.