Ontslagen wegens het 'tanktoerisme'

ROTTERDAM, 11 AUG. Houders van benzinestations in de grensstreek zijn bezig hun personeel te ontslaan. Diverse ondernemers hebben bij het arbeidsbureau een ontslagvergunning aangevraagd. De belangenvereniging Tankstations (Beta) verwacht dat de ontslagaanvragen allemaal gehonoreerd zullen worden, omdat de bedrijfseconomische teruggang bij de benzinepomphouders overduidelijk aantoonbaar is.

Door de accijnsverhoging van dertien cent per liter die begin juli inging zijn de pomphouders in grote problemen gekomen. Daardoor is er 'tanktoerisme' op gang gekomen, voornamelijk met Duitsland waar de benzine volgens de brancheorganisatie soms wel 35 cent per liter goedkoper is, waardoor de pomphouders aan de grens omzet mislopen. Volgens de branche-organisaties worden enkele honderden van de duizend pompstations in de grensstreek in hun voortbestaan bedreigd. Zij vrezen een verlies van elfhonderd tot veertienhonderd banen.

De Beta, waarbij 1200 pomphouders zijn aangesloten, assisteert momenteel drie pompstations bij de ontslagaanvraag. Daarnaast hebben de afgelopen weken ruim dertig tankstationhouders geïnformeerd naar de te volgen ontslagprocedure.

Woordvoerster Karin Vink verwacht dat het niet bij dit aantal zal blijven. “De accijnsverhoging is nu ruim een maand oud en de gevolgen voor de pomphouders in de grensstreek zijn al duidelijk waar te nemen. De omzetten blijven dalen en veel ondernemers zullen het op deze manier geen half jaar kunnen volhouden.”

Er is volgens Vink na de doorvoering van de accijnsverhoging precies gebeurd wat de branche-organisaties hadden voorspeld. “De overheid heeft de zaak rustig willen houden, maar de gevolgen zijn nu al duidelijk merkbaar.” De toegezegde compensatieregeling van de overheid van 70.000 gulden per jaar per onderneming vinden de pomphouders volstrekt onvoldoende.

Eind vorige maand stuurden de belangenorganisaties Bovag, Beta, de Nederlandse organisatie voor de energiebranche (Nove) en oliecontactcommissie (OCC) al een brandbrief naar de verantwoordelijke bewindslieden en Tweede Kamercommissies, waarin ze aandringen op het terugdraaien van de accijnsverhoging. Eind augustus zullen zij om de tafel gaan zitten om de argumenten nog eens te bespreken.

Op 22 augustus dient er in Den Haag een kort geding waarin een aantal pomphouders een betere compensatieregeling eist. De ondernemers worden gesteund door de branche-organisaties. Vink acht de kans op een succesvolle uitslag klein. “Maar we zullen de Tweede Kamer met alle middelen bestoken om ons gelijk te halen.”

Volgens de branche-organisaties zullen Nederlanders door de accijnsverhoging jaarlijks 227 miljoen liter benzine en diesel over de grens gaan tanken, waardoor de Nederlandse staat 450 miljoen gulden aan belastinginkomsten zou mislopen. “Bovendien tankt de benzinetoerist niet alleen, maar doet vaak gelijk even boodschappen, waardoor ook andere Nederlandse ondernemers in de grensstreek worden gedupeerd”, aldus Vink.