LE MONDE DIPLOMATIQUE

De landen ten zuiden van de Middellandse Zee hebben de afgelopen decennia ingrijpende veranderingen ondergaan. Economisch systeem, sociale structuur en politiek bestel zijn fundamenteel gewijzigd.

De Parijse politicoloog Sami Naïr schetst in Le Monde Diplomatique drie scenario's waarlangs deze transformatie zich verder kan voltrekken. Voor Egypte, Marokko en Tunesië acht hij een elitaire democratie met een betrekkelijk stabiel sociaal klimaat de meest waarschijnlijke ontwikkeling. Voor Algerije en Syrië ligt volgens hem een militaire dictatuur in het verschiet. Het alternatief voor Algerije, Egypte en misschien ook Marokko is volgens Naïr een behoudend religieus populistisch regime naar Iraans voorbeeld. In alle drie de scenario's zal de sociaal-economische uitsluiting van brede lagen van het volk de voedingsbodem voor het islamisme vergroten.