Langs de Oder is gevaar geweken

BONN, 11 AUG. Het overstromingsgevaar in het oosten van Duitsland is geweken. Gisteren gaven de autoriteiten in Brandenburg officieel het sein, dat de situatie weer veilig is en de vele duizenden geëvacueerde bewoners naar hun huizen kunnen terugkeren.

Daarmee is een eind gekomen aan wekenlange spanningen in de Oderbruch waar gevreesd werd voor een dijkdoorbraak, die deze hele landbouwstreek ten noorden van Frankfurt/Oder onder water zou zetten. De ongekend hoge waterstand van de Oder heeft in het gebied ten zuiden van Frankfurt twee dijkdoorbraken veroorzaakt, waardoor dorpen als Aurith, Brieskow-Finkenheerd, Ziltendorf en de Ernst-Thälmann-Siedlung volledig overstroomden.

De bewoners van dit zwaar getroffen gebied zullen pas over twee tot drie weken met herstel van de schade in hun woningen kunnen beginnen.

Het water van de Oder bereikte eind juli met 6,57 meter een recordhoogte, twee meter hoger dan normaal. Het afgelopen weekeinde was het water gezakt tot 4,76 meter. Het zal de komende weken naar verwachting verder dalen.

Gistermiddag zijn de eerste gezinnen, die een veilig heenkomen hadden gezocht, weer naar de Oderbruch teruggekeerd. In totaal waren 5200 mensen van de 20.000 die in Oderbruch wonen, geëvacueerd omdat zij in de meest bedreigde dorpen wonen. Alle wegafzettingen zijn inmiddels opgeheven.

Minister Volker Rühe van Defensie heeft verklaard dat duizenden Bundeswehr-soldaten nog in het gebied zullen blijven om te helpen met reparatie van dijken en het wegwerken van de schade die de overstromingen hebben aangericht. De dijken zullen moeten worden verstevigd om gewapend te zijn tegen nieuwe hoogwaterstanden van de Oder die traditioneel in november plaatshebben, zei de voorzitter van het milieuministerie in Brandenburg.

In totaal zijn 30.000 soldaten de afgelopen weken dag en nacht actief geweest om met zandzakken de wankele dijken voor een doorbraak te behoeden. Daarnaast hebben nog eens 15.000 vrijwilligers, brandweer- en politiemannen geholpen met het vullen van elf miljoen zandzakken. Minister-president Manfred Stolpe (SPD) zei gisteren dat hij iedereen, die bij de crisis heeft geholpen, wil bedanken met een 'hoogwatermedaille'.

Intussen is ook becijferd dat de schade van de overstroming bedrijven minstens 300 miljoen mark beloopt. Zeker 950 bedrijven hebben schade ondervonden. De schade varieert van verlies van de oogst tot beschadiging van machines.

De Duitse regering heeft 20 miljoen mark voor hulp ter beschikking gesteld en 500 miljoen aan kredietverlening met lage rente. De EU trekt 80 miljoen hulp uit. Ook zijn inmiddels vele miljoenen ingezameld via particuliere hulpacties.

    • Michèle de Waard