Idee Nordholt verworpen; Korpschefs tegen nieuwe reorganisatie

DEN HAAG, 11 AUG. Het huidige politiebestel moet voorlopig niet worden veranderd. Dat zegt voorzitter S. van Hulst van de Raad van Hoofdcommissarissen in een reactie op het voorstel van de vertrekkende Amsterdamse korpschef E. Nordholt één landelijk politiekorps in te voeren.

Van Hulst vindt dat er geen “noodzaak is vanuit de samenleving” om de organisatie van de politie te wijzigen. “Het politiewerk is voor het overgrote deel lokaal. Het lokale bestuur moet invloed kunnen blijven uitoefenen op de lokale prioriteiten.” Van Hulst betwijfelt of een landelijk politiekorps daar in voldoende mate in zou slagen. “Het is al moeilijk genoeg in de huidige regionale structuur de balans tussen lokale en nationale prioriteiten te vinden.”

Nordholt pleitte zaterdag in Het Parool voor de opheffing van de politieregio's. Deze zijn na een ingrijpende reorganisatie bij de politie tussen 1990 en 1993 ontstaan. In plaats van de 25 politieregio's en een landelijke korps wil Nordholt een centraal geleide organisatie met regionale afdelingen. Ook wil hij dat de politie onder de verantwoordelijkheid valt van één ministerie: Binnenlandse Zaken. Nu is Justitie medeverantwoordelijk.

Volgens Van Hulst is Nordholt “zijn tijd vooruit” met het voorstel. “Zo kort na de vorige reorganisatie is er geen behoefte aan een nieuwe.” Van Hulst, die volgende maand hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) wordt, sluit niet uit dat een landelijk korps er binnen een “fors aantal jaren” toch komt. “Naarmate de nationale en internationale aspecten van ons werk dominanter worden, is een nationaal korps een betere oplossing.” Maar hij verwacht niet dat hierover al in de volgende kabinetsperiode een beslissing wordt genomen.

Nordholt pleitte al tijdens de parlementaire enquête opsporingsmethoden, in 1995, voor de invoering van provinciale politiekorpsen. Ook toen vond hij de huidige politieregio's “niet de oplossing”. Die discussie is inmiddels achterhaald, zegt Nordholt nu. De korpschef neemt eind deze maand afscheid van de regio Amsterdam-Amstelland. Hij wordt adviseur van de politie en van minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken).