Geen disciplinaire straf Dordtse agenten

DORDRECHT, 11 AUG. De twee agenten die op 8 juli een verwarde man uit Den Haag naar recreatiegebied de Merwelanden in Dordrecht hebben gebracht, krijgen geen disciplinaire straf. Dit heeft korpsbeheerder J. Noorland van de politie Zuid-Holland Zuid besloten na het afronden van het onderzoek door de Rijksrecherche. Volgens hem hebben de agenten 'naar eer en geweten' gehandeld.

De achtergelaten man overleed op 19 juli in een ziekenhuis. In het recreatiegebied liep hij een vijver in. De man lag twintig minuten onder water en raakte als gevolg daarvan in coma. Enkele dagen later overleed hij aan zuurstofgebrek.

Volgens korpsbeheerder J. Noorland ontbrak weliswaar een rechtsgrond voor het handelen van de agenten maar is geen sprake van onrechtmatigheid, omdat de man zich vrijwillig naar het recreatiegebied had laten vervoeren.

De politieleiding zegt zich bewust te zijn van het dilemma van de agenten en pleit voor meer duidelijkheid over te volgen procedures bij “moeilijke figuren die nergens terecht kunnen”. Korpschef P. Tieleman zal dit bespreken in de Raad van Hoofdcommissarissen. Korpsbeheerder Noorland doet aanbevelingen voor een 'second opinion'. Agenten die moeilijke beslissingen moeten nemen, zouden daarvoor eerst te rade moeten gaan bij de wachtcommandant en de chef van dienst. Voorts zal in het protocol van de meldkamer extra controle worden ingebouwd: de meldkamer zal agenten in bepaalde gevallen een 'second opinion' adviseren.

Eerder had Justitie al bekend gemaakt het strafrechtelijk onderzoek niet voort te zetten, omdat er geen sprake van was dat de verwarde Hagenaar in een hulpeloze toestand verkeerde.