DIE ZEIT

Die Zeit keert zich in de marge tegen de Nederlandse plannen om drugs in de toekomst alleen nog maar te laten verkopen aan de bezitters van Nederlandse paspoorten. Het blad ziet er een discriminering in van EU-burgers bij het realiseren van hun “recht op roes”.

Die Zeit opent met een oproep geld te geven aan de Duitse, Poolse èn Tsjechische slachtoffers van de watersnood en met een felle klacht tegen de politieke lethargie in Duitsland. Het land dat tien jaar geleden nog als voorbeeld voor zijn buurlanden gold, zou nu internationaal tot object van medelijden en leedvermaak zijn geworden. Wie, zo vraagt diplomatiek correspondent Christoph Bertam, durft zijn hand ervoor in het vuur te steken dat de Duitse democratie sterk genoeg is om de aanhoudende politieke stagnatie en de sociale breuklijnen te doorstaan? Het hoeft volgens hem niet lang meer te duren voordat teleurgestelde en verbitterde burgers achter de nieuwe rattenvangers met hun simpele leuzen en handige verdraaiingen aan gaan. De kans op vernieuwing die de Duitse hereniging bood, is tot nu toe gemist. Het land moet daarom maar afwachten of één van de grote partijen sterk genoeg blijkt om het voortouw te nemen bij de noodzakelijk geachte hervormingen.