Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Milieu en natuur

Braaf blikken werpen

Je ziet hem meer en meer in bos en beemd: de Blikvanger, het nieuwe wapen in de strijd om een schone natuur. Het bordje 'Laat niet als dank ...' is hopeloos verouderd. De groen-consument is inmiddels getraind de natuurbeheerder schillen en dozen, blikken en zakken te laten en is met zichzelf ingenomen wanneer hij dat op een daartoe bestemde plek doet.

Je sleept graag met kilo's aan drank en voedsel, maar het na consumptie huiswaarts slepen van enkele grammen verpakkingsmateriaal is vervelend. Terreinbeheerders onttrekken daarom hun kostbare snippers woeste natuur haast aan het zicht met afvalbakken. Dat de bezoeker de aanwezigheid daarvan vanzelfsprekend vindt, een recht, blijkt wanneer zo'n bak stuk is. Het vuil wordt er naast gelegd, in een snel verwaaiend stapeltje. Men heeft zijn best gedaan.

Het nationale pretnatuurparkenbeleid kende tot voor kort nog een manco: het weggooien was nog niet leuk gemaakt. De Blikvanger trekt dat nu al op diverse plaatsen recht. Hij doet denken aan een hoog opgehangen, groot basketballbord waarin de ring verticaal is aangebracht. Het aan de achterzijde naar beneden hangende net is aan de onderkant gesloten. Boven de opening staat een wervende tekst in kapitalen. De bezoeker wordt geacht zijn drankblikjes in het gat te gooien of kinderen met die taak te belasten.

En kijk - die individualistische, eigengereide Nederlandse burger doet het. Kinderen mikken niet met stokjes of stenen maar werpen blikken.

Het wachten is op de aanvulling, zoals chipszak varen op het water, flessen trekken in het moeras, patatvork prikken op een moskussen of zandverstuiven over plastic. Maar nu al is de natuur er weer een stuk leuker op geworden.

Is er daarmee iets wezenlijk veranderd? Nee, daar kunnen we gerust op zijn. Zelf werd ik gerustgesteld in een stukje beschermd Drente. De plaatselijke Blikvanger was in het ongerede geraakt: het net was al enige tijd stuk. Maar blikken werden nog braaf geworpen. Het achterliggend slootje lag er vol mee, vele waren al kleurrijk aan de tocht stroomafwaarts begonnen. Men had zijn best gedaan.