ZONNE-ENERGIE

In het artikel 'Stroom op de daken' (W&O, 26 juli) wordt eerst een interessante opsomming gegeven van een aantal projecten. Maar dan stelt ir. T. Schoen plotsklaps dat met foto-voltaïsche zonnecellen “de energie direct beschikbaar is voor de verbruiker”.

Onzin, want tussen de cellen en de verbruiker is er nogal wat apparatuur nodig om de energie op de benodigde wijze (juiste spanning en 50 Hz wisselstroom) aan te bieden. Apparatuur die procentueel aanzienlijk meer verliezen heeft dan het elektriciteitsnet.

Eén van de grootste moeilijkheden kan toch niet verzwegen worden, namelijk dat het door de zonnepanelen opgewekte vermogen afhankelijk is van de sterkte van de zonnestraling op ieder moment. Het is dus onzinnig om te stellen dat bij toepassing van zonnepanelen een aansluiting op het openbare elektriciteitsnet uitgespaard kan worden. Hoe dacht ir. T. Schoen anders aan de altijd wisselende behoefte aan elektrisch vermogen te voldoen? 's Nachts en bij donker weer dan maar alle verlichting en verbruikers afschakelen? Elektriciteit zal altijd en zonder enige onderbreking precies in die mate geleverd moeten worden als door de aangesloten verbruikers wordt gevraagd. Deze opgave is geen sinecure en vluchtig aangedragen oplossingen zijn meer propaganda dan informatie.

    • Ir. J.A. Halkema