Versterven

Ewoud Sanders weet veel van woorden, maar in zijn artikel op de Achterpagina van 5 augustus slaat hij de plank wel heel erg mis wat het woord versterven betreft, zoals dat in de momenteel actuele discussie gebruikt wordt.

Hij geeft drie omschrijvingen van wat hij “deze nieuwe, lugubere betekenis” noemt: “Het om zeep helpen van demente bejaarden, door ze geen eten en drinken meer te geven”, “oudjes al dan niet vrijwillig aan hun eind helpen” en “ouden van dagen uithongeren en laten uitdrogen”.

Allereerst valt op dat deze omschrijvingen elkaar niet dekken. Gaat het nu alleen om 'demente bejaarden' of in het algemeen om 'oudjes(!)', en alleen om 'uithongeren en laten uitdrogen' of ook om andere manieren om mensen 'aan hun eind te helpen'?

Verder behandelt Sanders een onovergankelijk werkwoord alsof het overgankelijk is ('de dokter versterft de patiënt' is geen Nederlandse zin), maar dat is misschien iets wat alleen grammatici interesseert. Verreweg het belangrijkste is natuurlijk dat Sanders' formuleringen ook in een ander opzicht niet door de beugel kunnen. Ze zijn eenvoudigweg schandelijk.

    • J. de Rooij