Tweede geval van ongewenste versterving

EINDHOVEN, 9 AUG. De Inspectie voor de Gezondheidszorg in Brabant stelt op verzoek van het openbaar ministerie een nieuw onderzoek in naar een mogelijk geval van versterving in verpleegtehuis De Weerde in Eindhoven.

Volgens familieleden werd tegen haar uitdrukkelijke wens in het verpleegtehuis versterving toegepast bij een 81-jarige vrouw die op 28 maart overleed nadat ze met ernstige uitdrogingsverschijnselen was opgenomen in een ziekenhuis. Haar zoon deed op 25 mei bij justitie in Den Bosch aangifte van 'uitdrogingsdood, respectievelijk dood door schuld'.

Een eerder onderzoek door de Inspectie voor de Gezondsheidszorg wees uit dat in het verpleegtehuis niet verkeerd was gehandeld. Artikelen over deze zaak in het Eindhovens Dagblad gaven het openbaar ministerie aanleiding de inspectie om een nieuw onderzoek te vragen. Volgens persofficier Stokman had het OM daartoe al op 19 juni besloten, maar was de betreffende brief wegens vakanties pas afgelopen woensdag verstuurd. De familie van de vrouw zegt niets van justitie te hebben vernomen.

Het Tweede Kamerlid mevr. Doelman (CDA) noemt deze gang van zaken 'wonderlijk'. Ze wil van minister Borst (Volksgezondheid weten) weten waarom justitie op grond van de publikaties in de krant niet eerder een onderzoek heeft ingesteld. Doelman: “Deze kwestie speelt nog voor de versterving bij het Groningse verpleegtehuis Blauwbörgje zoveel heeft losgemaakt. Het is dringend nodig dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg dit probleem onderzoekt, zodat de minister een beleid kan bepalen, voorzover ze dat al niet heeft gedaan.”

De Inspectie voor de Gezondheidszorg in Zuid-Holland heeft nog een ander geval van mogelijke versterving onderzocht, dat eind vorig jaar speelde. Het betrof een 67-jarige man die leed aan de ziekte van Parkinson. Het verpleegtehuis De Plantage in Den Briel waar hij was opgenomen, schoot volgens de inspectie in allerlei opzichten tekort. Na een opeenstapeling van fouten door artsen en verpleegkundigen overleed de patiënt bijna in december 1996.