Tribune

Gisteren zijn in het Finse Lahti de World Games begonnen. De Spelen voor niet-olympische sporten zijn een bonte verzameling curiosa in de sport. Of is het louter folklore?

M. Ghering, directeur bondsbureau Nederlandse Squash Rackets Bond: “De deelname van onze nationale kampioenen Buit en Atkinson past in het beleid van de World Squash Federation squash tot een olympische sport te laten uitgroeien. Daarom is dit jaar besloten ook aan de World Games mee te doen om squash aan een breed publiek te presenteren. Wellicht loert het gevaar dat ook squash nu als folklore wordt beschouwd. Profsporters als Buit en Atkinson hebben tevens een representatieve taak. Ook wereldkampioen Khan doet mee aan de World Games. Het squashtoernooi moet dus serieus worden genomen.”

Lucas Buit, Nederlands kampioen squash: “Ik had eerlijk gezegd nog nooit van de World Games gehoord. Toen ik de lijst van sporten zag die in Lahti op het programma staan, dacht ik wel: 'Waar kom ik in vredesnaam terecht?' Ik ga er met gemengde gevoelens heen, omdat ik vind dat squash eigenlijk niet op zo'n toernooi thuishoort. Maar zolang squash geen olympische sport is, moeten we elke mogelijkheid aangrijpen ons als een mondiale sport te presenteren. Ik probeer de halve finales te bereiken en als ik tijd over heb, wil ik wel eens zien wat dat klootschieten nu precies voorstelt. Oh, is die sport niet vertegenwoordigd?”

M. van der Merwe, penningmeester Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers: “Wij wisten helemaal niet van het bestaan van de World Games af! Natuurlijk hadden wij daarbij aanwezig willen zijn. De klootschieters voelen zich ernstig benadeeld door NOC*NSF. Vorig jaar werd ons nog net op tijd ingefluisterd dat Nederland kon deelnemen aan het Wereldfestival voor traditionele sporten, spelen en dansen in Thailand. We moesten alles zelf betalen, die reis heeft ons een fortuin gekost. Ik weet ook niet of we een trip naar Lahti hadden kunnen bekostigen. Het klootschieten is echter de oermoeder van de balsporten. Het eerste verdedigingsmechanisme van de mens was weglopen. Dan zette hij zijn klauwen in de grond, haalde een kloot - een kluit - uit de grond en kon daarmee gooien. Op dat concept borduren wij nog steeds voort. Noem klootschieten folklore, wij noemen het cultuur en daarom hadden wij niet mogen ontbreken. Ik wil weten welke criteria NOC*NSF aanlegt bij de beoordeling welke bonden voor uitzending in aanmerking komen. De hoofdschuldige is Anton Geesink. Hij roept te pas en te onpas dat het NOC*NSF te veel aandacht aan niet-olympische sporten besteedt. Ik zal er alles aan doen de klootschieters uit te laten groeien tot volwaardige gesprekspartners.”

Cees Vervoorn, oud-zwemmer en beleidsmedewerker NOC*NSF: “Als Geesink dat inderdaad gezegd heeft, kan ik me voorstellen dat de klootschieters zich onheus bejegend voelen. Ik zal me niet laatdunkend uitlaten over die sport of over de World Games. Je moet dat evenement per discipline beoordelen. De Federatie voor Klootschieters is een kleine bond, die op vrijwilligers draait. De klootschieters hebben geen bureau, geen secretaresse. Maar ze tellen volwaardig mee bij het NOC*NSF. Dat zal wellicht veranderen als het nieuwe topsport-beleidsplan door de bonden wordt geaccodeerd. Joop Alberda licht op dit moment alle bonden door op kwaliteit en structuur om te bepalen welke tak van sport de meeste aandacht behoeft. Als je minder geld hebt te verdelen, krijgt iedereen te weinig als je het traditionele, democratische model blijft hanteren. Nee, van een royale financiële ondersteuning voor de World Games is geen sprake.”

Ben Crum, manager van de Nederlands korfbalploeg die deelneemt aan de World Games: “Wordt dit weer een negatief stukje over korfbal? Kun je de stelling even herhalen, ik kan je niet goed verstaan. De World Games, topsport of folklore?” Tuut, tuut, tuut.

Fred de Vries, redacteur Studio Sport: “Of wij aandacht besteden aan de World Games? Wanneer worden die gehouden? Zijn ze al begonnen? Nou, dan weet je meteen dat wij de World Games niet als topsport beschouwen.”