Telemarketing

Op 2 augustus schreef D. Zunneberg over de inbreuk op de privacy van telemarketeers. Hij raakt de kern van de zaak. Een adres of persoonsgegeven wordt door iemand aan een derde verstrekt met een bepaald doel (bijvoorbeeld het sturen van een rekening).

Gebruik van deze gegevens voor andere doeleinden is in tegenspraak met de Wet Persoonsregistratie. Het doorverkopen valt daar uiteraard ook onder. Het standpunt van de organisatie DMSA (direct marketing, distance selling en sales-promotie) dat men zich bij deze organisatie moet aanmelden als men niet benaderd wenst te worden, is te zot voor woorden. Iedereen heeft het recht om te weten wat er met zijn of haar gegevens gebeurt. De wederrechtelijke doorverkoper heeft dan de plicht hierover duidelijkheid te verschaffen. Er staat ons maar een ding te doen: vraag een schriftelijk overzicht van de eigen gegevens zodra een 'commerciële hijger' belt.

    • C. Rasch