Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Defensie

Politionele acties (2)

Het interview met luitenant-kolonel b.d. Schüssler, vraagt om een reactie van een oud-militair die zelf twee en een half jaar op Zuid-Sumatra zijn dienstplicht moest vervullen.

Als een oud-topsporter pronkend bij zijn prijzenkast geeft Schüssler een nuchter verslag van zijn prestaties tijdens de 'politionele' acties in het voormalig Nederlands Oost-Indië. Militaire Willemsorde. Kennelijk een vakman. Geen sentimentele ontboezemingen over spijt of berouw.

Hij deed gewoon zijn job en wel zó goed, dat koningin Beatrix hem haar waardering en erkentelijkheid betuigde voor zijn voorbeeldfunctie toen hij met pensioen ging. In een land waar op het ogenblik de oorlogsmisdaden van legeraanvoerders uit de ex-Joegoslavië aan de kaak worden gesteld, werd Schüssler voor zijn killer-optreden in een koloniaal systeem tegen vrijheidsstrijders lof toegezwaaid.