Overdrachtsbelasting

In NRC Handelsblad van 2 augustus wordt in het artikel over verbouwingskosten de vinger op de verkeerde plek gelegd. Nadere beschouwing leert namelijk dat niet de verbouwingskosten, maar wel de bij aankoop van een woning bijkomende kosten (lees: de overdrachtsbelasting) moeilijk zijn terug te verdienen.

In het artikel bedraagt de koopprijs van de woning 522.500 gulden (exclusief de bijkomende kosten). Tezamen met de verbouwingskosten ad 130.000 gulden betekent dit dat het echtpaar uit het artikel 652.000 gulden aan de woning heeft uitgegeven (exclusief de bijkomende kosten). Dat het echtpaar na verkoop van de woning voor een bedrag van 675.000 gulden (dit is meer (!) dan de in totaal besteedde 652.500 gulden) uiteindelijk met een verlies is blijven zitten hangt samen met de bij de koop betaalde bijkomende kosten van (in het voorbeeld) 52.000 gulden. De bijkomende kosten worden met name veroorzaakt door de overdrachtsbelasting.

Het is jammer dat in het artikel niet is gewezen op de kwalijke effecten van de overdrachtsbelasting. Deze belasting belemmert de arbeidsmobiliteit en houdt de verkeerscongestie in stand. Van de in het regeerakkoord van het huidige kabinet opgenomen verlaging van de overdrachtsbelasting is immers weinig terechtgekomen.

    • Maarten Leen