Ombudsman: pensioenbreuk blijft

ROTTERDAM, 9 AUG. De pensioenfondsen moeten nauwer samenwerken bij de waarde-overdracht van opgebouwde pensioenen voor mensen met een oude pensioenbreuk. Dat schrijft de Ombudsman Pensioenen mr. J. de Ruiter in zijn eerste jaarverslag over de periode van zijn aantreden op 1 april tot en met 31 december vorig jaar.

De Ruiter noemt de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen voor de waarde-overdracht bij pensioenbreuken “regelmatig een bron van ongenoegen” bij de 890 klachten en brieven die hij in zijn eerste anderhalf jaar heeft ontvangen.

Deelnemers van pensioenfondsen vatten het “meestal ten onrechte op als onwil” dat pensioenfondsen eerst wel meewerken aan het oplossen van een pensioenbreuk, maar vervolgens afhaken als blijkt dat de waarde die zij moeten betalen voor de overgenomen pensioenvoorziening hoger is dan het bij de vorige werkgever gespaarde bedrag.

De Ruiter pleit in zijn verslag voor een “soort clearing instituut” tussen de pensioenfondsen om deze waardetekorten en -overschotten te vereffenen. Twee zeer grote fondsen, naar verluidt zijn dat het ABP en PGGM, hebben daarvoor al een bilaterale regeling getroffen.

De Ombudsman Pensioenen is ingesteld door de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen (VB) en de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (Opf). Bij VB en Opf zijn circa 380 pensioenfondsen aangesloten, die samen bijna 4,4 miljoen actieve, premiebetalende deelnemers hebben en ook nog eens 5,1 miljoen mensen die wel een gedeeltelijk pensioen hebben opgebouwd, maar nu bij het betrokken fonds geen premie meer betalen (zogeheten slapers).

Veel klachten over pensioenen komen voort uit onwetendheid, zo schrijft De Ruiter. De onbekendheid met de manier waarop pensioen is geregeld leidt er nogal eens toe, dat het pensioenresultaat tegenvalt ten opzichte van de verwachtingen. Pensioenregelingen zijn vaak ingewikkeld en lastig te raadplegen, aldus de ombudsman.

Een belangrijk deel van het werk van de ombudsman bestaat zodoende uit het geven van uitleg. De meeste klachten werden doorverwezen of beantwoord met inlichtingen. Van de inhoudelijke zaken werd ongeveer eenderde ten gunste van de klager opgelost.

De meest voorkomende klachten over pensioenzaken hadden betrekking op diensttijd, premievrije deelneming bij arbeidsongeschiktheid, waardevastheid en waarde-overdracht.