Officiële reactie Suriname; Wijdenbosch wil intrekking arrestatiebevel

DEN HAAG, 9 AUG. De Surinaamse president Wijdenbosch heeft de Nederlandse regering in een brief aan minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) gevraagd het arrestatiebevel tegen voormalig legerleider Desi Bouterse in trekken.

Wijdenbosch heeft de brief gistermiddag in Paramaribo overhandigd aan de Nederlandse tijdelijk zaakgelastigde L. Stokvis. De brief spreekt onder meer van “grote bezorgdheid (...) over het feit dat de Nederlandse Staat zich schuldig maakt aan de schending van het fundamenteel mensenrecht van de heer D.D. Bouterse”. Van Mierlo zal pas na het weekeinde een reactie geven op het verzoek van Wijdenbosch, zo verklaarde een woordvoerder van Buitenlandse Zaken gisteravond. Justitie verdenkt Bouterse van grootscheepse drugshandel.

Wijdenbosch voert onder meer aan dat Bouterse al heel lang als verdachte van drugshandel wordt gebrandmerkt zonder dat daadwerkelijk tot vervolging werd besloten. Dat zou in strijd zijn met internationale verdragen, waarin is bepaald dat een 'redelijke termijn' in acht moet worden genomen tussen het vaststellen van een verdenking en daadwerkelijke vervolging.

Op een persconferentie in Paramaribo noemde Wijdenbosch de uitvaardiging van het internationale arrestatiebevel tegen Bouterse gisteren een 'politieke daad'. Wijdenbosch zei verbaasd te zijn dat de Nederlandse regering in recente contacten op geen enkele wijze over de juridische actie tegenover Bouterse had gesproken. De Nederlandse justitie verdenkt Bouterse al geruime tijd van verregaande betrokkenheid bij illegale handel in cocaïne. De voormalige legerleider is sinds enkele maanden officieel adviseur van de regering-Wijdenbosch, waardoor hij een diplomatieke status zou hebben.

De Surinaamse regering is volgens een welingelichte zegsman in Den Haag overigens al enige maanden op de hoogte van het Haagse besluit een arrestatiebevel tegen Bouterse uit te vaardigen. Het uitlekken daarvan tijdens het bezoek van Wijdenbosch aan Nederland wordt in Paramaribo gezien als een politieke actie om de Surinaamse regering is diskrediet te brengen. Wijdenbosch voerde in Nederland besprekingen met mensen uit het bedrijfsleven om investeringen in Suriname te bevorderen.