Miljard verlies America Online

NEW YORK, 9 AUG. America Online, de grootste internetaanbieder van de Verenigde Staten, heeft een fors verlies moeten incasseren. In het eind juni afgelopen verslagjaar schreef de onderneming een negatief resultaat van 499 miljoen dollar (1,04 miljard) in haar boeken. Vorig jaar kon AOL nog een winst van 30 miljoen laten zien.

Ondanks het verlies, dat grotendeels voortkwam uit buitengewone lasten van 385 miljoen dollar, maakte AOL een robuuste groei door. De omzet nam met meer dan de helft toe tot 1,69 miljard dollar (3,52 miljard). (Reuter,KRF).