MIDDELEEUWEN (2)

Uit het interessante artikel 'Lang leve de Nieuwe Middeleeuwen' van prof. Raedts (W&O, 19 juli) zou de lezer de indruk kunnen overhouden dat onze huidige waterschappen in Holland en Utrecht niet in de Middeleeuwen zijn ontstaan.

Deze indruk is m.i. onjuist. De waterschappen waren het antwoord op de overstromingen die onze voorouders bedreigden, overstromingen die het gevolg waren van de ontginning en het turfsteken waaruit onze polders ontstonden. En: zijn deze waterschappen niet ontstaan vanuit een liberale burgerzin, vanuit het besef dat waterschappen een gezamenlijk burgerbelang dienen? Dit alles is te vinden in ''De geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland'' (ISBN 90-5345-030-0), uitgegeven onder auspiciën van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

De ontwikkeling van onze waterschappen van 'onderop' is een mooi voorbeeld van beheers- en bestuursontwikkeling voor landen in o.a. het Midden-Oosten, die momenteel of in de nabije toekomst kampen met waterschaarste. Een mogelijk antwoord op de oplossing van de waterconflicten die vele landen bedreigen ligt in het ontwikkelen van een burgerzin in waterbeheer, zoals ons in de loop van eeuwen ontwikkelde ''polderbestuursmodel''. Is het gecoördineerd en actief uitdragen van deze ervaring door overheid en bedrijfsleven in woord en geschrift dus niet een prachtbijdrage van Nederland aan al die buitenlanden?

Tenslotte, het recht op basisvoorziening van water behoort tot de groep van sociale rechten van de mens, en is in de grondwet van de meeste landen, ook Nederland, te vinden. Dus niet slechts in 'veel ontwikkelingslanden'. Ook in Nederland wordt waterleidingbedrijven pas sinds vorig jaar na een jarenlange discussie een tarief in rekening gebracht voor de onttrekking van water.

    • Ir. H.P.J. van Schaik