Lastenverhoging (2)

Flip de Kam (5 augustus) probeert aan te tonen dat bejaarden, wat belastingbetaling betreft, extra worden ontzien. Zij betalen over de eerste schijf slechts 15,5 procent en de 'belastingbetalende junioren' op dit moment 37 procent. Hoe onrechtvaardig!

Is Flip de Kam vergeten dat, toen indertijd de zogenaamde 'werkgeversbijdrage' (WAO/AAW/AWBZ en dergelijke) werd overgeheveld naar de werknemer, deze een 'overhevelingstoeslag' kreeg? Daardoor kon de eerste schijf worden opgetrokken naar 37 procent zonder dat de netto uitbetaling werd verminderd. De 'belastingbetalende senioren' kregen deze overhevelingstoeslag niet (zij werkten immers niet meer) en voor hen kon de eerste schijf dus gehandhaafd blijven op het lagere percentage. Kortom, de vraag is dus niet gerechtvaardigd of ouderen op den duur 37 procent moeten gaan betalen over hun inkomen in de eerste schijf.

    • Coos den Tonkelaar