EU: straffen Palestijnen zijn excessief

BRUSSEL, 9 AUG. De Europese Unie heeft Israel scherp gehekeld om de maatregelen die na de bomaanslagen op een markt in Jeruzalem tegen de Palestijnen zijn genomen. Die maatregelen zijn volgens de EU “excessief” en de gevolgen zijn “rampzalig”.

De Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, Jacques Poos, voorzitter van de EU, schreef gisteren in een brief aan de Palestijnse leider Yasser Arafat dat de Unie haar bezorgdheid over de Israelische reactie op de aanslagen zal overbrengen aan de Israelische regering. De EU speelde vorige maand een grote rol bij de organisatie van een gesprek tussen Arafat en de Israelische minister Levy, in een poging het vastgelopen vredesproces weer op gang te krijgen. De vooruitgang die toen werd geboekt werd echter teniet gedaan door de dubbele bomaanslag op een markt in Jeruzalem, waarbij op 30 juli dertien doden vielen.

Na die aanslag heeft Israel het vredesgesprek onderbroken en de Gaza-strook en de Westelijke Jordaanoever afgesloten. Duizenden Palestijnen kunnen als gevolg daarvan niet naar hun werk in Israel. Ook zijn financiële transacties onmogelijk gemaakt.

“De Europese Unie deelt uw bezorgdheid over het rampzalige effect van de maatregelen waartoe de Israelische regering heeft besloten”, zo schreef Poos Arafat. Veel van de maatregelen “zijn nieuw en lijken excessief”. De verantwoordelijkheid van de Palestijnen voor de bomaanslagen is niet aangetoond; desondanks worden alle Palestijnen door de strafmaatregelen getroffen, aldus Poos. “Het enige gevolg is dat diegenen die tegen het vredesproces vechten, erdoor worden gesterkt”, aldus de Luxemburgse minister. Hij zei dat Israel van het Palestijnse gezag verwacht dat het terroristen opspoort, maar dat het Palestijns gezag de eigen politie niet eens kan betalen. Sinds de bomaanslagen in Jeruzalem blokkeert de Israelische regering veertig miljoen dollar, bestemd voor Arafats bestuur. De financiële situatie van het Palestijns gezag bestuur wordt door waarnemers als “meer dan precair” omschreven.

De Europese Unie heeft zich eerder al bij monde van haar speciale gezant Miguel Angel Moratinos bezorgd getoond over de maatregelen tegen de Palestijen, die door de Palestijnen zelf worden gezien als een collectieve bestraffing.

De Amerikaanse gezant Dennis Ross komt vandaag weer in het Midden-Oosten aan voor een bemiddelingsmissie die zich volgens uitlatingen in Washington vooral zal concentreren op het probleem van de Israelische veiligheid.

Israel heeft overigens in een gebaar van goede wil gisteren de militaire blokkade van twee steden, Jericho en Nablus, opgeheven en de grensovergang naar Jordanië bij de Allenby-brug weer opengesteld. Maar zes andere autonome steden worden nog steeds geblokkeerd en de handelsuitwisseling tussen Israel en de Palestijnse gebieden blijft onderbroken. (Reuter, AP, AFP)