CHEMIE

De chemische industrie is zuiniger met energie. Ten opzichte van 1989 gebruikte de bedrijfstak in 1996 per eenheid product 13 procent minder energie. In 2000 moet dat 20 procent zijn.