BOTSING (2)

Iedereen lijkt zich blind te staren op de botsveiligheid van auto's. Maar dit is alleen de veiligheid in het geval dat de botsing reeds gebeurd is.

Belangrijker is de primaire veiligheid van auto's, dus de voorkoming van auto-ongelukken. Huizen worden toch ook niet zo ontworpen dat men na hun instorten de overlevenden makkelijk bergen kan, maar zo dat ze niet instorten. Onder primaire veiligheidsmaatregelen voor auto's vallen onder meer goede wegligging, niet-blokkerende remmen (ABS), maar ook een airco die de bestuurder fit en attent houdt. Maar omdat automobilisten de neiging hebben met meer veiligheidsvoorzieningen meer risico's te nemen, neemt het resultaat hiervan al gauw weer af. Ook de APK suggereert dat hier iets belangrijks voor de verkeersveiligheid gedaan wordt - maar hier wordt alleen maar de grondslag gelegd voor veiligheid. Het inzicht dat de meeste ongelukken door menselijk falen en niet door technische mankementen veroorzaakt worden zou eigenlijk tot een periodieke keuring van verkeersdeelnemers moeten leiden. R. van der Veen noemt zelf de sleutel tot minder verkeersdoden: door toepassing van alle bekende technische verbeteringen aan onze auto's zou het aantal doden met vijf tot vijftien procent kunnen dalen, maar door een andere verkeerscultuur met 40 à 80 procent (als men de door hem genoemde getallen voor de veiligste en de onveiligste landen omrekent naar vermindering van doden). Wij moeten het probleem dus niet afschuiven op de autofabrikanten, hoewel dat makkelijk is en botsveiligheid meetbaar is, maar bij het verkeersbeleid en het gedrag van de verkeersdeelnemers beginnen. Betere wegen, die niet steeds verstopt raken, overzichtelijke bochten en simpele begrijpelijke verkeersregels zijn de bijdrage die ik van de overheid verwacht. De verkeersdeelnemers zouden een meer sociaal en veiligheidsgeoriënteerd verkeersgedrag moeten aanleren. De botsveiligheid van auto's verbeteren en niets aan het voorkomen van botsingen doen is dweilen met de kraan open.

    • Christian Von Klösterlein