Shell: studie stroombedrijf in Nederland

DEN HAAG, 8 AUG. De Koninklijke/Shell Groep heeft volgens directielid drs. M.A. van den Bergh belangstelling om ook in Nederland elektriciteitscentrales te gaan exploiteren, nu dat door de vrijmaking van de Europese energiemarkt mogelijk wordt. “Dat gaan we zeker onderzoeken”.

Volgens het wetsvoorstel van minister Wijers voor een nieuwe Elektriciteitswet wordt de productie van stroom vanaf volgend jaar geheel vrij en krijgen concurrenten van de openbare stroomvoorziening meer kansen.

Binnen vijf jaar wil Shell een flink marktaandeel in deze sector opbouwen, vooral in landen waar het bedrijf zelf aardgas wint. Maar Van den Bergh acht het ook “zeer wel denkbaar” dat Shell op termijn in Nederland een kolenvergassingscentrale bouwt of daar een belang in neemt, nu de proefcentrale in het Limburgse Buggenum door haar kinderziekten heen is en op commerciële basis stroom produceert. In die centrale wordt de Shell-technologie toegepast.

Voordeel van kolenvergassing is dat Nederland een zekere diversificatie in het verbruik van fossiele brandstoffen voor de stroomproductie behoudt en niet alleen afhankelijk wordt van aardgas. Bovendien biedt kolenvergassing milieuvoordelen vergeleken bij conventionele kolenstook.

Volgens Van den Bergh overweegt Shell een aparte dochteronderneming op te richten voor de verkoop van licenties voor zijn kolenvergassingstechnologie. Momenteel wordt onderhandeld over twee licenties in het buitenland. “Maar we verwachten forse concurrentie van Texaco, dat al zes licenties voor zijn procédé heeft verkocht”, aldus de Shell-directeur. In 1989 won Shell de strijd met Texaco om de opdracht voor levering van de technologie voor de centrale in Buggenum.

Shell heeft al ervaring opgedaan met kleinere gasgestookte warmte/krachtcentrales op het raffinage- en chemiecomplex in Pernis en de chemische fabriek in Moerdijk. Voor grootschalige productie wil het concern een joint venture vormen met een gespecialiseerde stroomproducent.

Vorige maand heeft Shell daartoe een overeenkomst getekend met het Amerikaanse ingenieursbureau Bechtel, voor het alleenrecht op onderhandelingen over een aandeel van 50 procent in de International Generating Company (IGC), een dochterbedrijf van Bechtel. IGC heeft al centrales in bedrijf in Peru, Namibië en de Filippijnen en bouwt centrales in het Verenigd Koninkrijk, Mexico, Colombia en de Filippijnen. Shell heeft zijn zinnen gezet op een eerste groot project op een Filippijns eiland waarvoor een kerncentrale die nooit in gebruik is genomen, moet worden omgebouwd. Die centrale kan op het aardgas gaan draaien dat Shell in een nabijgelegen offshore-veld heeft ontdekt.