Samen in de aanval tegen drugsoverlast in Delfshaven

Politie, justitie, de deelgemeente Delfshaven en Rotterdamse gemeentediensten gaan samen de drugsoverlast en de straatprostitutie in het westen van Rotterdam harder aanpakken.

ROTTERDAM, 8 AUG. De meeste raadsleden toonden zich niet onder de indruk. “Er is onrust over drugstoerisme. 's Zomers is dat altijd anders. Maar wat is nu eigenlijk het verschil met vroeger?” zei F. Maks, leider van de D66-fractie in de Rotterdamse gemeenteraad. Zijn VVD-collega N. Janssens: “Mei vorig jaar namen we een motie aan om alle mogelijke maatregelen te treffen om de drugsoverlast te bestrijden. Wat is daar van terechtgekomen?”. En mevrouw E.M. Hellwig (CDA) wist zelfs dat er in 1994 ook al een actieplan was “dat niet is uitgevoerd”.

“Het is deels een herhaling van een oud plan”, erkende wethouder Simons (Sociale zaken) gisteren op een bijeenkomst met de raadscommissie voor politie en drugs. “Maar er is nu meer bestuurlijke en ambtelijke daadkracht gemobiliseerd. En we zullen meer in het grijze gebied opereren om de drugshandel beheersbaar te maken.”

Rinus Vis, café-eigenaar in Spangen en actief lid van de lokale politieke partij Solidair '93 is teleurgesteld. “Het verschil met vroeger is dat er een tramhalte verdwijnt en dat de Rotterdamse junkiebond medewerking heeft toegezegd. Dat is alles.” En er komen tien agenten bij, in de pas geopende wijkpost in de Grote Visserijstraat, die ook beschikt over 24 veiligheidsassistenten. Maar er is veel meer blauw op straat nodig, vindt Vis. Maar het ontbreekt de politie aan mankracht en geld.

De Mathenesserweg, ooit een vriendelijke winkelstraat in Rotterdam-West, is met de nabijgelegen Grote Visserijstraat en enkele zijstraten het centrum van de drugshandel in Rotterdam. De laatste maanden zijn een aantal winkels gesloten. Door de onveiligheid op straat loopt de klandizie terug. 's Avonds is de 'kop' van de Mathenesserweg het domein van drugshandelaren die beschikken over tientallen dealpanden. Volgens Vis zijn er alleen in Spangen al twintig. In de wijk Tussendijken waartoe de Mathenesserweg en de Grote Visserijstraat behoren, zijn het er nog veel meer. Omdat negentig procent van de verouderde en vervallen huizen particulier eigendom is, hebben de drugshandelaars geen moeite nieuwe panden te vinden als de politie er weer eens een aantal heeft gesloten.

Verslaafde prostituees komen hier hun 'wit' (cocaïne) of 'bruin' (heroïne) kopen. Soms vinden ze er ook 'afwerkplekken' in de verloederde plantsoentjes of onder de schaars verlichte Mathenesserbrug. Telefooncellen dienen soms voor hetzelfde doel, vaker als gebruikersplaats. Bij de tramhalte van lijn 1 en 7 op de 'kop' van de Mathenesserweg komen de drugsgebruikers uit heel Rotterdam aan. Ze worden opgevangen door soms tientallen runners en dealers.

Tom Harreman, voorzitter van de deelgemeente Delfshaven noemt deze plek “het weerbarstige weerstandsnest” van de drugscriminaliteit, dat volgens de politie het onvermijdelijke gevolg is van het beleid dat de laatste jaren in Rotterdam is gevolgd. Commissaris J. Hoogstraten, plaatsvervangend chef van district Rotterdam-West: “Naar Perron Nul nabij het Centraal Station kwamen drugsklanten uit het hele land. Na de opheffing van Peron Nul pellen we schil na schil af. De kop van de Mathenesserweg is de kern die is overgebleven.” En deze kern is hard en kan gevaarlijk zijn, erkennen de bewonersorganisaties. Vis: “In vrijwel elk pand dat wordt gesloten, worden behalve drugs ook vuurwapens aangetroffen.”

Elke twee of drie weken voert de politie van het district Rotterdam-West een soort veegactie uit waarbij dealpanden worden gesloten. Maar de drugscriminelen zijn goed georganiseerd: het ene pand is nog niet dichtgespijkerd of elders is al weer een pand waar de handel wordt voortgezet.

Harreman van de deelgemeente Delfshaven: “In dit gebied is zeer veel particulier woningbezit. De stadsvernieuwing die in delen van Spangen en elders in de stad tot het vertrek van dealers heeft geleid, werkt hier niet. Er moet een nieuwe aanpak komen, zodat de overheid kan inbreken in de eigendomsverhoudingen. Dat vergt nieuwe regelgeving en dat is dus een kwestie van lange termijn. Tot zo lang zal het straatbeeld worden bepaald door de drugsverslaving.”

Onder het motto dat alle beetjes helpen, is de deelgemeente Delfshaven (ruim 70.000 inwoners) in actie gekomen om de verpaupering en de vervuiling krachtig te bestrijden. Gemeentelijke diensten als de Roteb (afvalverwijdering) en de RET (tram) wordt gevraagd een extra inspanning te leveren. De PTT krijgt het verzoek enkele telefooncellen te verwijderen. De openbare verlichting wordt verbeterd. De politie bepleit sluiting van een avondwinkel en verplaatsing van een tramhalte, pleisterplaats voor runners, dealers en hun klanten. Verdachte horecagelegenheden waar meer dan pils wordt verkocht, zullen worden gesloten.

De gemeenschappelijke actie door politie, justitie, gemeentelijke diensten en de deelgemeente zal drie maanden duren. Justitie is gereed om verdachten te berechten. “Er zijn veel rechters bijgekomen en er is genoeg zittingscapaciteit”, zei persofficier mr. Wesselink gisteren. Maar tien politiemannen extra gedurende drie maanden lijkt een druppel op de gloeiende plaat. Harreman: “Tien is niet ideaal, maar we moeten het ermee doen.”

    • Jan Gerritsen