Parlement Turkije sluit deuren casino's

ANKARA, 8 AUG. De deuren van de 78 casino's in Turkije gaan definitief op slot. Het Turkse parlement heeft daartoe gisteren besloten. Het was de tweede keer in korte tijd dat het parlement zich over de sluiting boog.

Het wetsvoorstel was aanvankelijk afkomstig van de moslim-fundamentalistische Welvaartspartij, die tot midden juni aan de macht was. Maar president Süleyman Demirel weigerde twee maanden geleden om zijn handtekening onder deze wet te zitten omdat volgens hem de Turkse toeristenindustrie op die manier grote schade zou worden toegebracht. Eenderde van de 6 miljard dollar die het toerisme vorig jaar heeft opgebracht, is afkomstig van casino's in de toeristenoorden. In totaal werken 17.000 mensen in deze sector. Met name Israeliërs komen in grote getale met speciale chartervluchten naar de Turkse zuidkust om hun zwarte geld in te zetten. In Israel zelf is geen gelegenheid om te gokken.

De nieuwe, seculiere premier Mesut Yilmaz bracht het wetsvoorstel om de casino's te sluiten onder druk van zijn coalitiegenoten opnieuw in stemming. Hij hoopt zo te voorkomen dat het beeld ontstaat dat zijn regering wel de radikale uitwassen van de politieke islam wil aanpakken, maar geen oog heeft voor de bestrijding van criminaliteit. In de afgelopen tien jaar dat het wettelijk is toegestaan om casino's te openen in Turkije, zijn deze vermaakcentra meer en meer in handen geraakt van de mafia. De casino's worden door hen gebruikt voor het witwassen van zwart geld uit bijvoorbeeld de handel in verdovende middelen. Om dat tegen te gaan was het voor Turken al geruime verboden om een casino te betreden, maar deze regel wordt met voeten getreden. Ook de minister voor Vrouwenzaken had in een eerder stadium al aangedromgen op strengere maatregelen met betrekking tot de casino's, omdat ze de indruk had dat nog al wat Turkse huwelijken stranden als gevolg van de goklust van de echtgenoten.