Mir heeft nieuwe crew

MOSKOU, 8 AUG. Een nieuwe Russische bemanning is gisteravond aan boord van het ruimtestation Mir gegaan. De kosmonauten Anatoli Solovjov en Pavel Vinogradov zijn in een zwembad in Moskou getraind om enkele riskante reparaties aan het beschadigde Spektr-laboratorium te verrichten die het leven van de elf jaar oude Mir nog enkele jaren moet rekken.

Het aankoppelen verliep gisteren niet geheel vlekkeloos. Dertien meter voor het contact bleek het Sojoez-ruimtevaartuig de Mir te hoog te naderen. De bemanning trok het schip daarop 25 meter terug en koppelde handmatig aan. De laatste poging tot handmatig koppelen leidde op 25 juni tot een botsing tussen het Progress-vrachtvliegtuig en de Mir.

Anderhalf uur later kon de luchtsluis geopend worden en ging de nieuwe bemanning aan boord. “Laten we gaan zwemmen”, riep de werktuigkundige Vinogradov opgetogen terwijl hij het ruimtestation binnenzweefde. Daarna zette het gezelschap zich aan een welkomstdiner, waarvoor het Russische Instituut voor medische en biologische problemen een “speciale drank gebaseerd op alcohol” beschikbaar stelde.

De nieuwe bemanning wacht een aantal zware taken. Aan boord van hun Sojoez-ruimtevaartuig is 96 kilo aan gereedschap meegenomen, alsmede voedsel en brieven.

De poging om de oudste van twee Elektron-zuurstofgeneratoren te repareren zal waarschijnlijk mislukken.

Pagina 4: Nieuwe commandant is zeer ervaren

De Elektrons produceren zuurstof en waterstof uit water via een elktrolytisch proces. Vorige week viel de oude Elektron uit. De huidige bemanning is tot de conclusie gekomen dat een elf jaar oud buisje van 8 mm doorsnee vervangen moet worden. Het nieuwe buisje komt echter pas mee met de space shuttle Atlantis, die eind september naar de Mir vliegt.

De tweede Elektrongenerator staat in de Kvant-2-module, een van de later aangekoppelde zijmodules van het Mir-basisstation. Die Elektron leverde tot juni zuurstof omdat de oude Elektron al veel langer haperde. Maar toen het onbemande ruimteschip Progress tegen de Spektr-module botste en de zonnepanelen op de Spektr uitvielen, kwam de Kvant-2-module zonder stroom te zitten.

Tot gisteren leefde de bemanning vooral van zuurstof uit tanks aan boord van het bevoorradingsschip Progress. Progress heeft echter plaats moeten maken voor de tweede Sojoez-capsule die aan de Mir koppelde. De zuurstof wordt nu geleverd door een soort 'zuurstofkaarsen', capsules die met een chemische reactie in een gesloten ruimte worden verwarmd. Met die warmte wordt uit een zuurstofhoudende stof zuurstof vrijgemaakt.

De nieuwe Russische commandant Solovjov (49) is een zeer ervaren kosmonaut. Hij heeft al vier missies op de Mir achter de rug en is in totaal 456 dagen in de ruimte geweest. Boordwerktuigkundige Vinogradov (43) is voor het eerst in de ruimte. Op 20 augustus zal de nieuwe bemanning proberen een kabel te leggen van de zonnepanelen van Spektr naar de basismodule en naar de intacte Elektron-zuurstofgenerator in Kvant-2. In de Mir liggen tot nu toe alle kabels door de deuren in de luchtsluizen. Er was geen rekening gehouden met het lekslaan van een module die energie levert. De kabels naar de Spektr werden ijllings afgesneden toen op 25 juni na de botsing een vrachtschip lucht uit de Spektr lekte. Sindsdien is de deur naar Spektr gesloten. De kosmonauten proberen op 20 augustus een nieuwe deur te installeren die kabels doorlaat terwijl de deur dicht is.

De komende week moeten vijf man het krappe ruimtestation delen. Op 14 augustus keren Vasili Tsibiljev en Aleksander Lazoetkin terug naar de aarde. De Amerikaan Michael Foale blijft nog. De operatie in de Spektr wordt als riskant gezien, omdat er scherpe voorwerpen en chemicaliën in het laboratorium kunnen rondzweven die de ruimtepakken van de kosmonauten kunnen beschadigen. Op 3 september zullen de Russen volgens het huidige schema een ruimtewandeling maken om het gat in de buitenwand van de Spektr te vinden. Hiervoor denkt de vluchtleiding hooguit zes, maar mogelijk slechts twee of drie ruimtewandelingen nodig te hebben.

De Amerikaan Foale zal aan een van die ruimtewandelingen deelnemen. (AP, Reuter)