Bouterse

DE WARE TIJD

De uitvaardiging van een internationaal arrestatiebevel tegen de voormalige legerleider D.D. Bouterse hoeft volgens 'Den Haag' geen invloed te hebben op de relatie tussen de beide staten. Het is echter niet mogelijk om Bouterse los te koppelen van de huidige regering die hij dient als adviseur van staat. Ook is hij voorzitter van de grootste politieke partij. Bouterse is nog niet veroordeeld maar door de stap van Nederland is zijn naam wereldwijd besmeurd.

Wanneer hij zich werkelijk schuldig heeft gemaakt aan drugshandel zal hij hoe dan ook - ongeacht zijn positie - moeten worden veroordeeld. Zolang dat niet bewezen is, wordt hij geacht onschuldig te zijn. De regering zit in een dilemma: zij kan aan de ene kant Bouterse niet laten vallen, aan de andere kant kan zij de belangen van het Surinaamse volk niet op het spel zetten door ondoordachte handelingen.