Bouterse

DE WEST

Als we kijken naar de stelselmatige en nauwlettende wijze waarop het Nederlandse ministerie van Justitie met in zijn kielzog het openbaaar ministerie te werk zijn gegaan in de zaak tegen Desie Bouterse, dan kan zeker worden opgemerkt dat de laatstgenoemde instantie zich bewust heeft begeven op een weg, die geen terugkeer kent.

Deze toewerping van de handschoen aan een man als Bouterse, zal zeker gevolgen hebben voor de toch al vrij stroeve betrekkingen tussen de Nederlandse en Surinaamse regering. Het is niet uitgesloten dat Bouterse zijn invloed zal aanwenden om de Nederlandse regering een hak te zetten. Binnen de Surinaamse samenleving moeten wij er wel rekening mee houden, dat naar aanleiding van deze kwestie spannende tijden in het verschiet liggen.