Wispelturige beurzen ideaal voor 'koopjes'

ROTTERDAM, 7 AUG. De koersgraadmeter van de Britse effectenbeurs denderde gisteren door de 5000 punten, Wall Street vierde een nieuw beursrecord en op het Damrak ging de beursindex vanochtend voor de tweede keer dit jaar moeiteloos door de 1000 punten.

Afgelopen vrijdag leken de financiële markten in de greep van een zware aanval van rentevrees. Maar vanochtend, aan de vooravond van de vergaderingen van de centrale banken in Londen en Frankfurt, die vandaag bijeen zijn, deden beleggers en handelaren wat zij vrijwel al het hele jaar doen: kopen.

Vanochtend zorgden de slechts resultaten van Koninklijke Olie voor een terugval in Amsterdam en Londen, waar zusterbedrijf Shell is genoteerd, maar in Duitsland boekte de beursindex een nieuwe winst: 67 punten erbij op een nieuwe recordstand van 4402 punten.

“Het sentiment is heel wispelturig”, zegt een Nederlandse vermogensbeheerder die een internationale aandelenportefeuille beheert. In het laatste uur zorgde de Duitse beursindex bijvoorbeeld voor heftige sprongen van tientallen punten. De markt balanceert tussen de positieve invloed van de ruim 20 procent hogere koers van de Amerikaanse dollar tegen de mark, die de Duitse exportsector in de kaart speelt, en de angst voor een renteverhoging om de mark te steunen en ontkiemende extra inflatie bij voorbaat te knakken.

“Eerst leek de vrees voor een oplopende Duitse rente de overhand te krijgen”, zo schetst eerder genoemde vermogensbeheerder het sentiment. “Maar toen kwamen de werkloosheidscijfers, die toch weer slechter waren, en trok de markt de conclusie dat op korte termijn geen renteverhoging te verwachten was.” Een renteverhoging geldt niet als een stimulans voor hogere economische groei en werkgelegeheid omdat geld lenen duurder wordt.

In het Verenigd Koninkrijk is de situatie vrijwel het spiegelbeeld van Duitsland: het duurdere pond doet exporteurs ach en wee roepen. De internationale Britse concerns, van Reuters tot British Airways en van Unilever tot Reed en Shell, rapporteren halfjaarwinsten die als gevolg van de hogere wisselkoers achterbleven bij de verwachtingen.

Een daling gisteren van de koers van het pond dreef de graadmeter van de aandelenmarkt door de magische 5000 punten. Zo slecht als het de exporteurs vergaat, zo weldadig is de Britse economie nu voor de bedrijfstakken die afhankelijk zijn van de koopkracht van de binnenlandse consument. De beursgang van coöperatieve banken en verzekeraars levert hun sparende en verzekerde klanten soms wel duizenden ponden extra op, doordat zij gratis aandelen krijgen.

De consumenten boom gaat gepaard met een sterk herstel van de huizenprijzen (“an Englishmans home is his castle”). New Labour blijkt aandeelhouders te plezieren. En in de City, Londens financiële centrum, staan de banken en verzekeraars in de schijnwerpers van analisten en beleggers die speculeren op verdergaande concentratie, ja misschien wel vijandige overnames. Vanochtend moesten de koersen overigens iets gas terugnemen en de beursindex verloor 9 punten op een stand van 5017 punten.

“Het zijn geweldige tijden voor de daghandel”, vindt een belegger, die de koerssprongen in fondsen van 2 tot 3 procent per dag aangrijpt om ook als handelaar geld te verdienen. “Als beleggers nu kopers zien, kopen zij ook, maar als verkopers in de markt komen, begint het verkopen. Vertrouwen ontbreekt. Er is maar weinig voor nodig, bijvoorbeeld een renteverhoging, om de zaak te laten kantelen.”