Winst Shell omlaag door stijging pond

DEN HAAG, 7 AUG. Oliemaatschappij Shell moet over het eerste halfjaar een daling van haar netto winst incasseren van 15 procent, en over het tweede kwartaal een daling van 10 procent. De winst bedroeg 2,486 miljard pond sterling (7,669 miljard gulden).

Exclusief voorraadverliezen, veroorzaakt door de hogere koersen van de dollar en het Britse pond en exclusief bijzondere posten bedroeg de winst 2,685 miljard pond, een daling van 1 procent.

Het rendement op geïnvesteerd vermogen van Shell was over de 12 maanden eindigend op 30 juni 11,5 procent, net iets onder Shell's doelstelling van 12 procent. In het tweede kwartaal sprong de sector raffinage en verkoop er bij het oliebedrijf uit met een winststijging van 8 procent, vergeleken bij dezelfde periode vorig jaar. “We zijn geholpen door hogere marges in de raffinaderijen, vooral in Europa, en kostenbesparingsprogramma's”, zei president-directeur drs. C.A.J. Herkströter vanmorgen bij de presentatie van de cijfers.

Bij exploratie en productie van olie en gas werd een winststijging van 1 procent geboekt in het afgelopen halfjaar. De chemiepoot van Shell deed het beter: een stijging van de winst in het tweede kwartaal met gemiddeld 5 procent over de hele wereld. In deze sector liepen de resultaten echter zeer ver uiteen: in de Verenigde Staten ging de winst met 67 procent omhoog, maar daarbuiten (voornamelijk Europa en Azië) daalde het resultaat met 18 procent. Herkströter sprak samenvattend van een “bevredigend” resultaat. Bij raffinage en verkoop heeft Shell zijn voorsprong op de concurrentie vergroot, benadrukte hij. Een belangrijk deel van de winstdaling over het afgelopen jaar is te wijten aan de “enorme” opwaardering van het pond sterling, bijvoorbeeld 21 procent ten opzichte van de Duitse Mark, de valuta waarin Shell de chemiesector afrekent, zowel in kosten als prijzen voor produkten. Ook de dollarstijging heeft fors aan de winstdaling bijgedragen. Ontdaan van die valuta-effecten is de winstontwikkeling praktisch stabiel, aldus Herkströter. Eén van de belangrijkste cijfers noemde hij de stijging van het bedrijfsresultaat met 9 procent in het tweede kwartaal.

Shell verwacht de komende periode een verdere produktiestijging van Noordzee-olie en een ruim aanbod van produkten. De actuele stijging van de benzineprijzen is vooral te wijten aan een sterk gestegen vraag door het vakantieseizoen, vooral in de Verenigde Staten. Tegelijk krijgt een aantal raffinaderijen een onderhoudsbeurt waardoor het aanbod tijdelijk lager is.