Vleermuizen

De meeste Nederlanders zijn zich er nauwelijks van bewust dat er in Nederland vleermuizen zijn, dus zonder enige aanleiding of uitleg waarschuwen voor het gevaar van hondsdolheid bij vleermuizen ('Vleermuizen in Friesland', 31 juli) is niet op zijn plaats en zaait nodeloos paniek.

Wie vleermuizen onder zijn dak heeft loopt geen enkel risico, zolang hij de vleermuizen niet in de hand neemt.

De vleermuizen van diergaarde Blijdorp zijn tropische dieren, die niet buiten de kunstmatige vleermuizengrot komen en mocht er één ontsnappen, dan loopt Friesland zeker geen gevaar, want Blijdorp ligt niet in Friesland, zodat er geen enkel verband is tussen de vermoedelijke rabiës-besmetting in Zuid-Holland en de aanwezigheid van vleermuizen in Friesland.

    • Dr. Wim Bongers
    • Oud-Voorz.Vleermuiswerkgroep Nederland