Verbouwingskoorts

In het artikel 'Nu de verbouwingskoorts, straks de kater' (2 augustus) worden twee dingen door elkaar gehaald: noodzakelijke en nuttige bouwkundige aanpassingen en verbeteringen aan een woning enerzijds en aan modetrends onderhevige verfraaiingen in de vorm van een keuken of badkamer in geavanceerd Italiaans design anderzijds.

Dat deze laatste met een duidelijk persoonlijke smaak gekozen verfraaiingen niet altijd volledig worden terugverdiend bij de verkoop van een pand komt inderdaad wel eens voor. De eerder genoemde noodzakelijke en nuttige aanpassingen en verbeteringen brengen in de praktijk echter wel degelijk hun geld weer op, zeker bij de huidige overspannen vraag naar koopwoningen.

Dat het in het artikel genoemde (fictieve?) echtpaar al een jaar na aankoop plotseling naar het buitenland moest verhuizen was een streep door hun rekening. Hierdoor moesten ze hun pas verworven bezit hoogstwaarschijnlijk onder de druk van tijd en omstandigheden te snel gedwongen verkopen. Anders zouden ze nog jaren hebben kunnen genieten van hun Italiaanse droomkeuken en -badkamer. En dat was toch de bedoeling van hun investering?

    • P.J. van den Akker