Rechters

Op de opiniepagina van 31 juli bagatelliseert mr. Fruytier de mening van de groep Verontruste Burgers (V.B.). Hij ziet deze groep als een stel gefrustreerde burgers die teleurgesteld zijn in de rechtsgang. In zijn verweer ter zake komt Fruytier echter niet verder dan wat futiliteiten zoals het lid zijn van een hockey-club etc. en gaat hij voorbij aan de wezenlijke kant van de zaak.

Fruytier had bijvoorbeeld in kunnen gaan op de belangenverstrengeling van een recente, door de Groep V.B. gesignaleerde, zaak waarbij de rechtbank, het advocatenkantoor en de gedaagde dezelfde commerciële belangen hadden. Of, hij had zich kunnen afvragen, waarom grote advocatenkantoren relatief veel plaatsvervangend-rechters onder hun leden hebben? Maar niets van dit alles. Als hij wat dieper op de zaken was ingegaan, had hij ook zijn fascinerende vraag “waarom rechtbanken zo snel op instigatie van de groep V.B. afstand hebben genomen van hun advocaten-rechters-plaatsvervanger” niet hoeven te stellen en had hij, om de publieke zaak werkelijk te dienen, een bijdrage kunnen Ieveren om te voorkomen dat kapitaalkrachtige organisaties en advocatenkantoren de rechtsgang kunnen gaan bepalen.

    • A. Maas