'Lingua Latina Floret' in Finland

HELSINKI, 7 AUG. Latijn heeft de toekomst. Dat is de overtuiging van een groep van meer dan tweehonderd liefhebbers van de taal van Vergilius die gisteren in het Finse Jyväskylä aan een congres zijn begonnen. “In zekere zin is het Latijn eigenlijk de moedertaal van Europa”, aldus een deelnemer. “Het gebied van de Europese Unie komt ongeveer overeen met wat vroeger de wereld van het Latijn was.”

Het is geen toeval dat het congres over het Latijn in Finland wordt gehouden. Daar is de afgelopen jaren immers een revival ontstaan van wat velen voor een dode taal houden. In 1995 nam een Finse popster liedjes van Elvis Presley op in het Latijn. Eerder al had hij dat gedaan met Finse tango's. Deze vielen zo in de smaak bij het Vaticaan dat hij er een medaille van paus Johannes Paulus II voor kreeg.

In 1994 verzorgde de Finse Nationale Opera haar eerste uitvoering in het Latijn. Deze bleek ook buiten Finland een grote hit. De Finse staatsradio zendt sinds enige tijd op de korte golf nieuwsberichten uit in het Latijn, die over de gehele wereld, aldus de Finnen, goed worden beluisterd.

Het thema van de conferentie is Lingua Latina Floret (De Latijnse taal bloeit). Over dit thema staan ongeveer tachtig voordrachten op het programma. Speciale aandacht zal daarbij worden besteed aan de banden tussen Noord-Europa en het 'kerngebied' van het vroegere Romeinse Rijk.

Ook over onderwijs in het Latijn zal er van gedachten worden gewisseld. Om van alle diepe gedachten bij te komen krijgen de deelnemers van de organisatie een excursie aangeboden (met uiteraard een toelichting van de gids in het Latijn) in het gebied bij Jyväskylä, dat beroemd is om zijn meren.

Op de conferentie zal een manager van UPM-Kymmene, het grootste houtverwerkingsbedrijf in Europa, een rede houden over het nut van Latijn in de zakenwereld. “Misschien komt het als een verrassing”, aldus een van de organisatoren, “maar Latijn heeft veel internationale zakenlieden geholpen om elkaars talen en zelfs technische terminologie beter te begrijpen.” (AP)