Inzake nieuwe Haagse school; Raad gispt Netelenbos om moslimschool

DEN HAAG, 7 AUG. Staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) moet opnieuw bekijken of er in Den Haag een tweede islamitische basisschool mag worden opgericht, ditmaal van orthodoxe signatuur. Dit heeft de Raad van State dinsdag bepaald.

In Den Haag staat nu eén islamitische basisschool. Dat is volgens betrokkenen een school voor moslimleerlingen van liberale huize, de Yunus Emre-school. Netelenbos en de gemeente Den Haag vonden dat voldoende, de Stichting Islamitische Basisscholen (IQRA) vindt van niet.

De Raad van State stelt vast dat er in Nederland sprake is van een liberale en een orthodoxe islamitische stroming. Staatssecretaris Netelenbos heeft daar volgens de raad bij haar beslissing ten onrechte geen rekening mee gehouden. Daarom moet zij nu, aldus de raad, opnieuw berekenen of er genoeg leerlingen zijn voor een nieuwe, orthodoxe basisschool in Den Haag. De gemeente Den Haag en Netelenbos hadden het verzoek daartoe van de Stichting Islamitische Basisscholen (IQRA) afgewezen.

De IQRA was in beroep gegaan bij de Raad van State tegen die beslissing. IQRA wil in Den Haag een orthodoxe islamitische basisschool oprichten, net als haar basisschool in Amsterdam. Volgens de IQRA gaan vooral leerlingen uit Turkse gezinnen naar de bestaande, liberale school, terwijl de nieuwe orthodoxe school onderdak moet beiden aan Surinaamse en Pakistaanse kinderen van orthodoxe moslims.

Omdat de gemeente Den Haag ervan uitging dat de IQRA geen aparte stroming vertegenwoordigt, voorspelde de gemeente dat er te weinig leerlingen zullen zijn voor een nieuwe school. Dat betekent dat zo'n nieuwe school volgens de regels van de wet geen bestaansrecht heeft. De IQRA ging vervolgens tegen deze beslissing in beroep bij Netelenbos. Zij wees dat beroep af omdat er volgens haar überhaupt te weinig moslimleerlingen zijn in Den Haag voor een tweede islamitische basisschool.

Netelenbos baseerde haar prognose in Den Haag op een vergelijking met eén orthodoxe school in Amsterdam. Die vergelijking gaat volgens de raad niet op, omdat de Amsterdamse school nog geen vijf jaar bestaat en dus nog niet 'volgroeid' is. Bovendien heeft Netelenbos zich bij haar prognose ten onrechte beperkt tot slechts één basisschool in Amsterdam.

In totaal bestaan in Nederland nu nog 29 islamitische basisscholen. De gemeente Rotterdam heeft onlangs bij Netelenbos verzocht om drie nieuwe islamitische basisscholen. Ook is er in Amsterdam een eerste islamitische middelbare school in oprichting.